Budućnost rada kakav želimo

Budućnost rada kakav želimo

Globalizacija, klimatske promjene, tehnološki napredak i rastuća nejednakost: Europski socijalni partneri i civilno društvo raspravljaju o budućnosti rada

U organizaciji Europskog gospodarskog i socijalnog odbora i Međunarodne organizacije rada u Bruxellesu je 15. i 16. studenoga 2016. godine održana konferencija “Budućnost rada kakav želimo” na kojoj sudjeluje više od 300 predstavnika socijalnih partnera i organizacija civilnog društva iz Europe. Sudionici su raspravljali o mogućim rješenjima izazova koje donosi rad u budućnosti, kao i primjerima dobre prakse.

U uvodnom dijelu sudionike su pozdravili Georges Dassis, predsjednik EGSO-a, Guy Ryder, glavni direktor MOR-a i Marianne Thyssen, povjerenica Europske komisije. Kao jedina predstavnica iz Hrvatske, na Konferenciji je sudjelovala Marija Hanževački iz Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Konferencija je podijeljena u četiri tematske rasprave: rad i društvo, dostojni posao za sve, organizacija rada i proizvodnja te upravljanje radom. Upravo su ta četiri područja sastavni dio nacionalnih rasprava koje se provode u zemljama članicama Međunarodne organizacije rada (MOR), a sve u sklopu stoljetne inicijative MOR-a o budućnosti rada.

Europski radnici i poslodavci suočeni su s izazovima koje donosi pojačana globalizacija, nestandardni oblici zapošljavanja i stalne tehnološke promjene koji utječu na samu prirodu rada. Tijekom prvog dana konferencije predstavljen je i izvještaj Međunarodne organizacije rada “Nestandardno zapošljavanje u svijetu” u kojemu su utvrđeni i ključni trendovi na području nestandardnih oblika zapošljavanja, ali i četiri preporuke za unapređenje kvalitete takvih poslova:

• Popunjavanje regulatornih praznina – uključujući politike koje osiguravaju jednaki tretman radnika, minimalne zajamčene sate i ograničavanje nestalnosti rasporeda rada.

• Jačanje kolektivnog pregovaranja – svi radnici moraju imati pravo na pristup slobodi udruživanja i pravo na kolektivno pregovaranje.

• Jačanje socijalne zaštite.

• Uvođenje politika zapošljavanja i socijalnih politika koje potiču otvaranje radnih mjesta i odgovaraju na potrebe radnika za osposobljavanjem i obiteljskim odgovornostima kao što su skrb za djecu i starije.