Budućnost tiskare Vjesnik možda ne dugoročna, ali barem jasnija

Budućnost tiskare Vjesnik možda ne dugoročna, ali barem jasnija

U Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja 12. siječnja 2022. održan je sastanak predstavnika poslodavca i sindikata na najvišoj razini vezano uz poslovnu situaciju, budućnost i prava radnika u tiskari Vjesnik.

Država neće ulagati u novu tvornicu

Kraći pregled situacije dali su predstavnici Sindikata grafičara i medija, a svodi se na nužnost ulaganja u proizvodni pogon i preseljenje tiskare za dugoročni nastavak poslovanja, ili sve teže poslovanje i podmirenje obveza prema poslovnim partnerima i prema radnicima.

Od strane svih predstavnika vlasnika, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i imovine, te Centra za restrukturiranje i prodaju, jasno je dano do znanja da država neće i ne može direktno intervenirati ni ulagati u strojeve, proizvodni park i preseljenje tiskare. Ova poruka sad dolazi i s najviših instanci svih relevantnih predstavnika i teško je više govoriti o njezinoj promjeni, no i to je svojevrstan pomak u odnosu na spekulacije o preseljenju tiskare koje traju već dva desetljeća.

Pitanje uprave i nastavka poslovanja

Predstavnici sindikata ukazali su i da je nužno brzo riješiti pitanje uprave društva, s obzirom da je prije mjesec dana direktor društva Ilija Nedić podnio ostavku, uz otkazni rok od dva mjeseca. Pitanje ostanka dosadašnje ili imenovanje nove uprave sindikat je mogao samo aktualizirati, a treba i može riješiti jedino vlasnik, što je i potvrđeno na sastanku. Prema najnovijim informacijama dosadašnji direktor ipak ostaje do daljnjega.

Od predstavnika vlasnika rečeno je da će sredstva za kratkoročni nastavak poslovanja i isplatu plaća biti osigurana, ne bude li ih moguće osigurati iz redovnog poslovanja. U slučaju da dođe do nemogućnosti nastavka poslovanja slijediti će likvidacija, a vlasnik će osigurati poštivanje svih prava radnika.

Skupština društva treba donijeti odgovarajuće odluke.