Ciklus seminara o organiziranju

Ciklus seminara o organiziranju

Sindikat grafičara i medija, u suradnji s Centrom za organiziranje za srednju i istočnu Europu pri UNI Global Unionu održao je ciklus seminara o Organiziranju. Održano je ukupno sedam seminara, svaki tjedan jedan, počevši od travnja 2021. godine. Osmi i posljednji seminar održat će se u rujnu 2021. g., kada će biti provedena evaluacija onoga što su sudionici imali priliku naučiti na edukacijama. Edukacija se održala putem platforme ZOOM, što je bilo poprilično uspješno i prošlo je bez značajnijih poteškoća, a prisustvovalo je oko 30 sindikalnih povjerenika i aktivista, od kojih je značajan broj sudjelovao na gotovo svim edukacijama.

Glavni zaključci seminara

Jedan od glavnih razloga zašto ljudi nisu članovi Sindikata je zato što ih nitko nije pitao da se učlane. Stoga je stavljen važan naglasak upravo na prilazak novim, ali i postojećim radnicima, s upitom da se učlane u Sindikat.
Nužno je da svi radnici rade na organiziranju, a ne samo sindikalni povjerenik. Potrebno je uspostaviti mrežu članova, te svakome članu dati neki zadatak. Dokazano je da ljudi vole biti dio grupe, vole kada se netko oslanja na njih i njihov rad i to je nužno iskoristiti i unaprijediti.
Sudionicima je dan savjet da izrade mapu, odnosno popis svih radnika na njihovim radnim mjestima. Tako ćemo lakše dijeliti informacije svim radnicima i biti bolje obaviješteni o njihovim potrebama i problemima.
Kontinuirani rad na organiziranju je ključ
Ako želimo snažan i uspješan Sindikat, koji će moći odgovoriti na sve izazove i izboriti se za bolje radne uvjete i veća materijalna prava, nužan je kontinuirani rad na organiziranju. Pojedinac pred poslodavcem ne može puno postići. Sindikat s čvrstim članstvom može napraviti puno toga.