Cilj nove Uprave Narodnih novina – provoditi poslovanje u interesu tvrtke i njezinih radnika

Cilj nove Uprave Narodnih novina – provoditi poslovanje u interesu tvrtke i njezinih radnika

Nakon što je u kolovozu ove godine imenovana nova Uprava Narodnih novina, Sindikat grafičara i medija je dana 28. rujna 2021. godine održao prvi informativni sastanak sa predstavnicima nove Uprave na kojoj su sudjelovali dr. sc. Darija Prša, predsjednica Uprave te Robert Hirc član Uprave Narodnih novina.

Tom prilikom predsjednik Sindikata grafičara i medija Darije Hanzalek upoznao je članove nove Uprave sa dosadašnjim radom Sindikata u toj sindikalnoj podružnici. Ujedno je naglasio da je socijalni dijalog sa prošlom Upravom bio kvalitetan i konstruktivan te je izrazio spremnost da se sa novom Upravom društva postojeća razina dijalog dodatno unaprijedi. Također je upoznao poslodavca sa očekivanjima radnika u odnosu na razinu prava u novom mandatu, posebice u odnosu na materijalnu razinu prava.

Dr.sc. Darija Prša, predsjednica Uprave Narodnih novina uvodno je istaknula da je u prvih mjesec dana mandata nova Uprava provela analizu dosadašnjih rezultata poslovanja te je zaključila da Narodne novine imaju prostora za poboljšanje poslovnih procesa. Naglasila je također da je cilj nove Uprave provoditi poslovanje u interesu tvrtke i njezinih radnika. Cilj je nove Uprave operacionalnizacija poslovnih procesa kako bi poslovni procesi bili što kraći uz veću učinkovitost radnika. Pri tome je naglasila važnost dijaloga sa Sindikatom, kao socijalnim partnerom te da se nada nastavku argumentiranog i konstruktivnog dijaloga na dobrobit tvrtke i radnika.

Član Uprave Robert Hirc istaknuo je da je bivša Uprava učinila puno po pitanju uspostave stabilnosti poslovanja. Nova Uprava ima prostora za unapređenje poslovanja te posljedično i za unapređenje razine prava radnika. Također je istaknuo da će mandat nove Uprave obilježiti digitalizacija poslovanja Narodnih novina kako bi tvrtka bila što konkurentnija na tržištu.

U ime Sindikata grafičara i medija uz predsjednika Sindikata Darija Hanzaleka, sudjelovale su Davorka Regvart glavna sindikalna povjerenica u sindikalnoj podružnici, Silvija Net, sindikalna povjerenica te Marina Kasunić Peris, voditeljica plaća i kolektivnog ugovaranja u Sindikatu grafičara i medija.