Cilj: zaposlenost, osposobljavanje i manja opasnost od siromaštva

Cilj: zaposlenost, osposobljavanje i manja opasnost od siromaštva

Početkom ožujka ove godine Europska komisija je usvojila Akcijski plan za provedbu Europskog stupa socijalnih prava u kojem je iznijela svoju viziju jake socijalne Europe koja je usmjerena na radna mjesta i vještine za budućnost i koja otvara put pravednom, uključivom i otpornom socioekonomskom oporavku. U akcijskom planu navode se konkretne mjere za daljnju provedbu načela tog stupa te se predlažu i glavni ciljevi koje bi EU trebao ostvariti u području zapošljavanja, vještina i socijalne zaštite do 2030. Komisija je načela stupa socijalnih prava već počela pretvarati u zbilju predlažući inicijative kao što su potpora zapošljavanju mladih i primjerene minimalne plaće u 2020., a objavila je i Preporuku o učinkovitoj aktivnoj potpori zapošljavanju nakon krize uzrokovane bolešću covid-19 (EASE), čija je svrha poduprijeti oporavak koji podrazumijeva velik broj radnih mjesta.

Ciljevi EU u okviru zajedničke ambicije do 2030.

Akcijskim planom utvrđuju se tri glavna cilja koja EU treba ostvariti do 2030.:

  1. zaposleno bi trebalo biti barem 78% osoba u dobi od 20 do 64 godine
  2. barem 60% svih odraslih osoba trebalo bi pohađati neki oblik osposobljavanja svake godine
  3. u opasnosti od siromaštva ili socijalne isključenosti trebalo bi biti barem 15 milijuna osoba manje.

Pružanje učinkovite aktivne potpore zapošljavanju (EASE)

Kao konkretnu mjeru u okviru 4. načela stupa Komisija je predstavila i Preporuku o učinkovitoj aktivnoj potpori zapošljavanju nakon krize uzrokovane bolešću covid-19 (EASE). Komisija tom preporukom državama članicama daje konkretne smjernice za mjere politike, iza kojih stoje mogućnosti financiranja sredstvima EU, kako bi se s hitnih mjera poduzetih radi očuvanja radnih mjesta u sadašnjoj krizi prešlo na nove mjere potrebne za oporavak koji podrazumijeva velik broj radnih mjesta. Preporukom se potiče otvaranje radnih mjesta i tranzicija tržišta rada iz sektora koji slabe u one koji rastu, osobito digitalne i zelene sektore. Te bi nove mjere trebale sadržavati tri elementa: (1) poticaje za zapošljavanje i potporu za poduzetnike; (2) mogućnosti za usavršavanje i prekvalifikaciju; (3) poboljšanu potporu službi za zapošljavanje.

Plaće radnika više neće biti poslovna tajna?

Osim akcijskog plana Europskog stupa socijalnih prava, Komisija će usvojiti i Prijedlog direktive o transparentnosti plaća  i novu Strategiju o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. – 2030. Predstojeće mjere EU u 2021. uključivat će, među ostalim, europsko jamstvo za djecu, novi strateški okvir za sigurnost i zdravlje na radu, inicijativu za poboljšanje radnih uvjeta osoba koje rade preko digitalnih platformi i Akcijski plan za socijalno gospodarstvo.