Covid-2019 – Poslodavci i radnici se prilagođavaju

Covid-2019 – Poslodavci i radnici se prilagođavaju
Aktualna situacija uzrokovana pojavom koronavirusa primorala je poslodavce i u djelatnostima tiskarstva, komunikacija, nakladništva i medija da gotovo preko noći prilagode načine svoga poslovanja novonastaloj situaciji. Tamo gdje narav posla to omogućuje, radnici su upućeni na rad od kuće, neki koriste godišnji odmor, dok veliki dio radnika u navedenim djelatnostima radi kao i prije u prostorijama poslodavca poštujući pritom sve propisane mjere opreza. 
Poduzeća u kojima Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske okuplja članove su se relativno dobro prilagodila nastaloj situaciji, no sve to nije bilo bez određenih smanjenja prava radnika kod nekih poslodavaca. Radnici u svim poduzećima pokazuju još jednom da su spremni podnijeti teret krize i prilagoditi se svim okolnostima. 
Prema našim saznanjima, svi poslodavci provode sve mjere zaštite propisane od Stožera, a neki su donijeli i dodatne mjere kako bi radnici bili maksimalno zaštićeni na radnim mjestima, što je svakako pohvalno.
Organizacija rada u podružnicama Sindikata grafičara i medija
U Agenciji za komercijalnu djelatnost dio radnika, gdje je to moguće, radi od kuće, no veliki dio onih koji inače rade uredske poslove, i dalje dolazi u prostorije poslodavca. Proizvodnja radi u smjenama, te je tako manje radnika u istim prostorijama zajedno. U Bakrotisku je rad organiziran tako da oni koji mogu s obzirom na narav posla, rade od kuće. Radnici pretežno koriste godišnji odmor iz 2019. godine, ali tako da posao normalno funkcionira. Proizvodnja radi prema planiranim smjenama. Svi se pridržavaju propisanih mjera zaštite, te više puta dnevno organiziraju mjerenje temperature. Poslodavac DES radnike upućuje na korištenje godišnjeg odmora, a neki radnici već koriste godišnji odmor za 2020. godinu. Dio radnika i dalje radi u prostorijama poslodavca, no većina radi od kuće. Hanza Media je svoje radnike u pretežnom dijelu uputila na rad od kuće. Najavljena su smanjenja prava – neisplata naknade prijevoza i dodatka u mjesečnom iznosu od 200,00 kn, te postoji mogućnost daljnjeg većeg smanjenja materijalnih prava. Jednaka situacija je i u Slobodnoj Dalmaciji. U Glasu Slavonije gotovo svi radnici rade od kuće. Mnogi koriste godišnji odmor od prošle godine. Poslodavac je za sada korektan. Radnici u Gradskoj tiskari Osijek rade smanjenim intenzitetom, mnogi od kuće, gdje je to moguće. Svi radnici su već iskoristili godišnji odmor od prošle godine, te već i veliki dio novog godišnjeg odmora. Nema otpuštanja radnika, te će oni radnici koji imaju manje posla na svojim radnim mjestima pomagati onima kod kojih je opseg posla pojačan. Grafičar Ludbreg i Grafičar tvornica vreća su pretežno vezani uz prehrambenu industriju te se intenzitet posla ne smanjuje, čak je pojačan. Oni koji mogu rade od kuće, a proizvodnja radi pojačano. Prava radnika se poštuju. Grafički zavod Hrvatske je organizirao rad tako da dva tima rade svaki po dva tjedna, a nakon toga su dva tjedna na korištenju godišnjeg odmora, pretežno onog od prošle godine. Plaća nije smanjena, a uskoro očekuju pojačan intenzitet posla. Hanza Media je suočena s padom prihoda, te su najavljena znatna smanjenja materijalnih prava (smanjenje osnovice i ukidanje nekih dodataka). Radničko vijeće se na taj prijedlog poslodavca negativno očitovalo. Dio radnika HRT-a radi od kuće, neki su na plaćenom dopustu. Poslodavac je počeo smanjivati materijalna prava radnika – uskrsnica i ugovorena prehrana nije isplaćena. U A&R Carton Istri za sada rade normalno, radnici koriste godišnji odmor od prošle godine. Lana – Karlovačka tiskara ima dosta posla, u nekim segmentima više nego inače. Odjeli su podijeljeni u timove i izmjenjuju se na razdoblje od dva tjedna, te se tako koristi stari godišnji. Prostori se redovno dezinficiraju. Radnici ne idu u druge odjele, nego naloge ostavljaju na dogovorenim mjestima. U Modelu pakiranja radnici rade izmijenjenim rasporedom radnog vremena, što može dovesti do viška sati. Prava radnika se nisu smanjivala. Narodne novine su suočene s problemom zatvaranja maloprodajnih jedinica, što će se zasigurno odraziti na promet. Stoga je odlučeno da se radno vrijeme privremeno skrati na 32 sata tjedno, kako između ostalog radnici ne bi iskoristili veći dio godišnjeg odmora iz ove godine. Oni koji imaju takvu mogućnost, rade od kuće. Novi list je suočen s manjim intenzitetom posla, te su smanjeni neki dodaci na plaću (prijevoz, topli obrok). Naša djeca rade jednakim intenzitetom, nema govora o smanjenju prava, prisilnom slanju radnika na godišnji odmor i slično. Dakle, sva prava radnika se poštuju. Odašiljači i veze rade tako da dio radnika koji su u mogućnosti rade od kuće. Oni koji zbog prirode posla to ne mogu, i dalje rade na mjestu određenom ugovorom o radu, no uz maksimalno pridržavanje svih propisanih mjera opreza. Radnici Radin printa rade organizirano u timovima, jedan tjedan rade dvije ekipe, a dvije su na godišnjem. Zasad koriste stari godišnji odmor, poslodavac je odlučio da novi neće odrediti. Poslodavac Tisak plus je ukinuo dio stimulacija prodavačima, želi poslati radnike na rad od kuće i istovremeno im odrediti korištenje godišnjeg odmora. Sindikat je upozorio na nezakonitost takvog postupanja. Dio radnika Tiska plus radi od kuće, neki kiosci imaju smanjen promet, no neki rade jednakim intenzitetom kao i prije. Tiskara Zelina ima i dalje posla, najviše u doradi. Radnici rade samo u jednoj smjeni, te koriste većim dijelom godišnji odmor iz 2019. g. Veliki dio radnika URIHA je ostao kod kuće jer nemaju prijevoz, te im se to vodi kao prekid rada bez krivnje radnika, odnosno kao da su na poslu. Posla ima manje, ali i dalje rade velikim intenzitetom. Dio radnika Vjesnika radi od kuće, dio u prostorijama poslodavca te se izmjenjuju svaki tjedan. Svi radnici u proizvodnji i dalje rade, a neki još nisu ni iskoristili stari godišnji odmor. Nema naznaka smanjivanja materijalnih prava. Poslodavac Znanje je donio odluku o privremenom smanjenju osnovice za izračun plaće, imajući u vidu da su maloprodajne jedinice zatvorene. Oni koji mogu rade od kuće, a dio vremena su na godišnjem odmoru. Intenzitet posla je smanjen. 
Većina poslodavaca zatražila potporu Vlade
Gotovo svi poslodavci su zatražili isplatu potpore koju je Vlada namijenila onima koji su suočeni s poteškoćama za očuvanje radnih mjesta odnosno isplatu plaće radnicima od 4.000 kuna neto. Ujedno, država preuzima davanja na tih 4.000 kuna, koja otprilike iznose 1.460 kuna po zaposlenom, što je dakle ukupno 5.460 kuna. Smatramo kako su te mjere korisne, poslodavci ih trebaju koristiti, no nedopustivo je istovremeno otpuštanje radnika i znatno smanjenje materijalnih prava radnika. Nekim poslodavcima će ova potpora države biti dostatna za isplatu cijele plaće radnicima, te u takvim slučajevima ne bi smjelo biti mjesta dodatnom i daljnjem smanjivanju prava radnika.