Crony capitalism ili rodijački kapitalizam

Crony capitalism ili rodijački kapitalizam
Ortački kapitalizam ili rodijački kapitalizam (crony capitalism, od engl. crony: blizak prijatelj, drug), oblik kapitalizma u kojem poslovni uspjeh ovisi o bliskim, ortačkim odnosima vlasnika tvrtki i političara na vlasti. U svom osnovnom obliku ti bliski odnosi političara i kompanija imaju oblik davanja posebnih povlastica kompanija kao što su građevinske, uvozne i slične dozvole, porezne olakšice i slične državne intervencije. Nakon propasti istočnoeuropskih komunističkih država osnovni oblik postao je poklanjanje cijelih državnih kompanija novostvorenim tajkunima koji su najčešće bili bivši visokopozicionirani dužnosnici.
Izraz “rodijački kapitalizam” (crony capitalism) napravio je značajan utjecaj na javnu scenu kao objašnjenje azijske financijske krize. Također se koristi širom svijeta kako bi se opisale gotovo sve vladine odluke u korist osoba bliskih vladinim dužnosnicima. U mnogim slučajevima, termin se koristi naizmjenično s “korporativnom dobrobiti”, do te mjere da postoji razlika, potonje bi moglo biti ograničeno samo na izravne državne potpore velikim korporacijama, osim rupa u poreznom zakonu i svakojakih regulatornih i trgovinskih odluka, koje u praksi mogu biti puno važnije od bilo kakvih izravnih subvencija.
Ortački kapitalizam u praksi
U svom najlakšem obliku, ovakav kapitalizam sastoji se od tajnih dogovora između igrača na tržištu. Iako se možda lagano natječu jedni protiv drugih, oni će predstavljati jedinstvenu frontu (ponekad nazvanu trgovačko udruženje i sl.) prema vlasti u potrazi za subvencijama, pomoći ili propisima. Pridošlice na tržištu teško mogu pronaći kredite, prodajna mjesta na policama trgovina, ili primati službene sankcije. U tehnološkom području, oni mogu biti optuženi za kršenje patenata što njihovi udruženi konkurenti nikad ne optužuju jedni druge. 
Rodijački kapitalizam općenito je povezan s državnim intervencijama većih razmjera. Namjerno nejasni zakoni i propisi su uobičajeni u takvim sustavima. Gledano strogo, takvi zakoni uvelike mogu omesti gotovo sve poslovne subjekte; u praksi, oni su samo selektivno provođeni. Avet da imaju takve zakone koji im iznenada mogu srušiti posao daje poticaj poslodavcima da ostanu u dobroj milosti političkih dužnosnika. Konkurenti koji bi prekoračili svoje granice iznenada mogu imati zakone protiv sebe, što dovodi do novčane kazne ili čak i zatvora. Čak i u demokracijama s visokim dohotkom i dobro ustrojenim pravnim sustavom i slobodom tiska veća država je povezana s većom političkom korupcijom (uključujući i rodijački kapitalizam). 
Ortački kapitalizam u dijelovima gospodarstva
Izravnija uplitanja izvršne vlasti u gospodarstvo mogu dovesti do određenih vrsta rodijačkog kapitalizma, čak i ako je gospodarstvo u cjelini zdravo. Vlade će, često u dobroj vjeri, uspostavljati državne agencije za reguliranje industrije. Međutim, članovi industrije imaju vrlo jak interes za postupanje regulatornog tijela, dok je ostatak građana vrlo malo pogađan njihovim odlukama. Kao rezultat toga, nije neuobičajena pojava za vodeće igrače u industriji da najprije steknu kontrolu nad “čuvarima” i koriste ga protiv konkurencije. 
Stvaranje rodijačkog kapitalizma u zemljama u razvoju
U svom najgorem obliku, ortački kapitalizam može se pretvoriti u običnu korupciju, gdje je izostavljena bilo kakva iluzija o slobodnom tržištu. Mita državnim službenicima smatraju se normalnim, a utaja poreza je uobičajena, što se, npr., može vidjeti u mnogim dijelovima Afrike. To se ponekad zove plutokracija (vladavina bogatstva) ili kleptokracija (vladavina po krađi). Korumpirane vlade mogu favorizirati jednu skupinu poduzetnika koji imaju bliske veze s vladom u odnosu na druge. To također može biti učinjeno po rasnoj, vjerskoj ili etničkoj osnovi. 
Političko gledište
Kritičari kapitalizma uključujući socijaliste i druge anti-kapitaliste često tvrde da je rodijački kapitalizam neizbježna posljedica svakog kapitalističkog sustava. To je kao prirodna posljedica tajnog dogovora između menadžerske moći snage i trgovine. Možda je riječ “crony” suvišna pri opisu kapitalizma. Budući da tvrtke zarađuju novac, a novac dovodi do političke moći, tvrtke će neminovno koristiti svoju moć za utjecaj na vlade.