Danko Tresić Pavičić i dalje sindikalni povjerenik u DES-u

Danko Tresić Pavičić i dalje sindikalni povjerenik u DES-u

Redovna izborna skupština sindikalne podružnice u DES-u, Ustanovi za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom iz Splita, održana je 19. prosinca 2022. godine, a na njoj su članovi sindikata potvrdili povjerenje te izabrali ponovno Danka Tresića Pavičića za sindikalnog povjerenika i naredne četiri godine.

U obraćanju članovima kolega Tresić Pavičić podsjetio je na probleme u odnosima i komunikaciji sa sadašnjom upravom društva, a što je dovelo do toga da u posljednjem mandatnom razdoblju nije potpisan kolektivni ugovor. Na izborima za radničko vijeće, koji su održani ovo ljeto, lista grupe radnika i tri sindikata među kojima je bio i naš sindikat dobila je većinu glasova radnika, što potvrđuje da i dalje predstavljamo njihove stavove. U raspravi, u kojoj je sudjelovao i predsjednik Sindikata grafičara i medija Darije Hanzalek, bilo je riječi o problemima u odnosima, komunikaciji kao i radno-pravnim pitanjima koja su se javljala, kao što je bilo različito postupanje i neosnovano uzimanje godišnjeg odmora dijelu radnika za vrijeme COVID-a, ili pak prekomjeran broj upozorenja koja su upućivana radnicima pa i invalidima, a što nikako ne odgovara prirodi ove ustanove. Upravo to je Danko Tresić Pavičić naveo kao osnovnu vodilju u svojem radu, zalaganje za primjereniji odnos prema osobama s invaliditetom s obzirom da u fokusu poslodavca odnosno ovakve ustanove ne smije biti profit, nego blagonaklon odnos s povećanom pažnjom i rehabilitacija osoba s invaliditetom, a sukladno tome i primjeren odnos te harmonizirana radna sredina sa svim radnicima.