Davorka Regvat izabrana za glavnu povjerenicu u podružnici Narodne novine

Davorka Regvat izabrana za glavnu povjerenicu u podružnici Narodne novine

Dana 8. ožujka 2023. godine u sindikalnoj podružnici Sindikata grafičara i medija Narodne novine održana je izborna skupština Sindikalne podružnice na kojoj je izabrano sindikalno povjereništvo u sastavu: Silvija Net, Damir Mojžiš, Andrijana Dukić, Žaneta Cvijanović, dok je za glavnu sindikalnu povjerenicu izabrana Davorka Regvat. Na skupštini sindikalne podružnice sudjelovao je i predsjednik Sindikata grafičara i medija Darije Hanzalek.
Tom prilikom je Davorka Regvat, glavna sindikalna povjerenica upoznala prisutne članove sindikata sa aktivnostima koje je u proteklom razdoblju provodio sindikat te je naglasila da je primarna zadaća sindikata bila vraćanje osnovice plaće koja je 2017. godine smanjena za 10%, u čemu je sindikat i uspio. Također je naglasila da je proteklo razdoblje bilo obilježeno i učincima pandemije COVID-a te da se to odrazilo i na kolektivno pregovaranje pa je u proteklom razdoblju sklopljeno 7 aneksa kolektivnom ugovoru, kako bi se poslovanje poslodavca i uvjeti rada radnika mogli prilagoditi nastalim okolnostima. Ujedno je istaknula da ovaj mjesec predstoje kolektivni pregovori za novi Kolektivni ugovor, te da je Sindikat inicirao pregovore te da će osnovni zahtjev sindikata u pregovorima biti povećanje plaće radnika Narodnih novina.
Članovima sindikata obratio se i Darije Hanzalek, predsjednik Sindikata grafičara i medija te je upoznao članove sa radom Sindikata u proteklom razdoblju kojom prilikom je istaknuo da je, s obzirom na visoku inflaciju, primarni interes sindikata povećati plaće radnicima i njihova materijalna prava. Ujedno je istaknuo važnost sindikalnog organiziranja i učlanjivanja novih članova kako bi se postotak sindikalne organiziranosti u toj sindikalnoj podružnici što više povećao, iako je on sada iznad prosjeka sindikalne organiziranosti. Pozvao je članove sindikata da prate tijek i sadržaj kolektivnih pregovora kako bi bili pravovremeno informirani.