DES – pokrenuta procedura

DES – pokrenuta procedura
Sindikati, koji u Ustanovi za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom “DES” iz Splita okupljaju članstvo, početkom studenoga su poslodavcu formalno uputili inicijativu za početak kolektivnog pregovaranja za sklapanje novog kolektivnog ugovora u DES-u. Poslodavac se do danas nije očitovao o inicijativi sindikata.
S obzirom na najave o kadrovskoj promjeni na funkciji ravnatelja DES-a, za očekivati je da će se imenovanjem novoga ravnatelja ili ravnateljice DES-a prihvatiti inicijativa sindikata za pokretanjem kolektivnih pregovora za sklapanje novog Kolektivnog ugovora.