DES, Split – Dvije dobre stvari u istom danu

DES, Split – Dvije dobre stvari u istom danu

Potpisan kolektivni ugovor
Novim kolektivnim ugovorom zaposlenicima DES-a ništa nije reducirano. Zadržana je dosadašnja razina prava sukladno dosadašnjem kolektivnom ugovoru. Jedino dva instituta ugovora, zbog krize, koje se odnose na isplatu regresa i božićnica, uvjetovana su poslovnim rezultatom.

Kolektivni ugovor potpisali su, u ime osnivača Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, dogradonačelnik Jure Šundov i dožupan Luka Brčić, te Mario Meštrović u ime ustanove DES-a. U ime Sindikata grafičara Stjepan Kolarić, Sindikata invalida Ivana Ilić, te Jozo Marić u ime HUS-a.

DES je u zadnje dvije godine smanjio naslijeđene gubitke za milijun kuna, a prvi kvartal ove godine je pozitivan, bez smanjivanja broja radnika i plaća. Za vjerovati je da će temeljem toga uspjeti isplatiti i regres i božićnicu za ovu godinu, kako je istaknuo ravnatelj Meštrović.

Zanimljivo je bilo obraćanje nazočnima dogradonačelnika Splita, koji je između ostaloga kazao: … Ovaj kolektivni ugovor potpisujemo u vremenu kada se sindikatima prava uskraćuju, a mi smo našli dovoljno motivacije da to ne činimo i da zaposlenicima zadržimo postojeću razinu prava. Ovdje su i Županija i Grad i Ministarstvo sa sindikatima imali partnerski odnos, te da od DES-a nikad nismo pravili politiku. Gradska vlast  je u takvim okolnostima nastojala kupovati proizvode DES-a, makar bili i skuplji, ali da se pritom ne krši zakon… Sindikati su pak se zahvalili osnivačima i ravnatelju Meštroviću konstatiravši kako je DES danas svijetla točka s obzirom na stanje u zemlji.

Preuređena pučka kuhinja

Nova kuhinja, u odnosu na prijašnju, povećala je svoje kapacitete, što se, nažalost, poklopilo i s povećanjem broja korisnika, koji je od 350 na početku ove godine, sada narastao na čak 900, a dnevno se podijeli oko 1000 obroka. Radovi su trajali dvije godine, a stajat će oko 3,8 milijuna kuna a o čemu je uz ravnatelja govorio Ante Vučić u ime Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Radno mjesto osobama s invaliditetom puno znači

Svoje mjesto u ovoj ustanovi pronašao je i bivši atletičar Edi Ponoš, 100-postotni invalid, nakon prometne nesreće prije nekoliko godina. Dobio je u DES-u radno mjesto od prvog travnja ove godine. Nakon mukotrpnog i dugotrajnog oporavka, Edi je okrenuo novu životnu stranicu, u čemu mu je radno mjesto od iznimne važnosti. Ovom prigodom iskoristio je priliku da zahvali svima na ukazanoj prilici.

DES i Uriho izigrani u natječajima


Centralizacija nabave kojom je krenula nova Vlada radi ostvarenja dodatnih ušteda za neke je postala problem a ne boljitak. Naime zaštitne radione za rehabilitaciju radnika s invaliditetom, koje su do sada snabdijevale pojedina Ministarstva i javna poduzeća pozdravljaju nove mjere te pokreću inicijative radi uklapanja u novi sustav centralizirane nabave, sve sa ciljem da nastave raditi poslove koje su uspješno godinama odrađivale kako bi se zadržala zaposlenost osoba sa invaliditetom i ostalih radnika koji rade u sustavu zaštitnih radionica.

Budući da zaštitne radionice imaju drugačiji položaj i ulogu, imaju i drugačije proizvodne mogućnosti na tržištu za njih je zakonodavac predvidio institut rezerviranog natječaja posebice za javni sektor. Unatoč tome Ministarstvo zdravlja i HEP ne objavljuju rezervirani natječaj za dio roba koje su isporučivale zaštitne radione, već objavljuju otvoreni natječaj i time izbacuju zaštitne radione iz nabavke. Na ovaj način osjetno slabe poziciju zaštitnih radionica i zaposlenost osoba s invaliditetom  u Hrvatskoj.

Ovo je tražilo reakciju zaštitnih radionica koje vlast s jedne strane štiti i preporučuje, a s druge strane onemogućava u poslovanju. Ravnatelji DES-a (iz Splita i URIHO–a iz Zagreba, zajedno sa sindikatima koji djeluju u njima – Sindikat grafičara Hrvatske, Sindikat invalida Hrvatske i Sindikat radnika Dalmacije –HUS inicirali su i održali 29. travnja ove godine sastanak sa upravom HEP-a i tražili objašnjenje za njihov postupak i namjere u budućoj suradnji. Nažalost natječaj je završen i mora se postupiti po njemu kažu u HEP-u a sve buduće odnose gradit će prema dosadašnjoj praksi.