DES, Split – Kolektivni pregovori nikako da započnu!

DES, Split – Kolektivni pregovori nikako da započnu!
Nakon što su se četiri sindikata (Sindikat grafičara, Sindikat osoba s invaliditetom Hrvatske, Sindikat radnika Dalmacije – HUS Split i Sindikat turizma i usluga Hrvatske) koji okupljaju članstvo u Ustanovi za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom “DES” Split sporazumjeli o svojoj reprezentativnosti, te o broju i sastavu pregovaračkog odbora sindikata, o tome su obavijestili poslodavca. Tom prilikom, 20. studenoga 2018. godine, pregovarački odbor sindikata poslodavcu je ujedno dostavio i sindikalni prijedlog novog Kolektivnog ugovora te je zatražio da se žurno sastanu pregovarački odbori poslodavca i sindikata kako bi se započelo s postupkom kolektivnog pregovaranja, koji bi radnicima osigurao bolja prava novim kolektivnim ugovorom.
Poslodavac je na inicijativu pregovaračkog odbora sindikata odgovorio tek 5. prosinca 2018. godine, tako da je pregovarački odbor sindikata obavijestio o sastavu pregovaračkog odbora poslodavca, ali bez predloženog termina za održavanje zajedničkog sastanka pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca. Iz navedenoga se jasno može zaključiti da poslodavac iz nekog razloga oteže s kolektivnim pregovorima. Dopisom od 6. prosinca 2018. godine, pregovarački odbor sindikata ponovno je predložio poslodavcu žurni početak kolektivnih pregovora te održavanje zajedničkog sastanka, međutim do danas poslodavac nije odgovorio na taj prijedlog sindikata, što ne ide u korist, kako poslodavcu tako niti radnicima. Pregovarački odbor sindikata u najmanju mjeru očekuje od poslodavca dogovor o visini božićnice pa potom i poboljšanje ostalih uvjeta rada radnika, posebice plaće.