DES, Split – Napravljen pomak u pitanju godišnjih odmora

DES, Split – Napravljen pomak u pitanju godišnjih odmora
Podsjećamo, poslodavac DES-Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom je za vrijeme pandemije koronavirusa, radnicima jednostrano određivao godišnji odmor i tako nejednako postupao prema radnicima tako da neki radnici i dalje imaju na raspolaganju gotovo cijeli godišnji odmor za 2020. godinu, a neki radnici ga uopće više nemaju. Sindikat grafičara i medija, zajedno sa Sindikatom osoba s invaliditetom Hrvatske i Sindikatom turizma i usluga je poslodavca više puta upozorio na takve nepravilnosti, te zatražio da poslodavac uskladi evidenciju godišnjih odmora. 
Poslodavac je reagirao na pritiske sindikata, te je Izmjenama i dopunama Pravilnika o radu odredio da se radnicima uvećava ukupno trajanje godišnjeg odmora za 2020. godinu za dodatnih 7 radnih dana, odnosno nekim radnicima za dodatnih 8 radnih dana. 
Sindikat traži pravednije rješenje
Sindikati su odgovorili kako nije cilj povećavanje godišnjeg odmora, već vraćanje onim radnicima kojima je uzet u prekomjernoj mjeri i protivno zakonskim odredbama i procedurama. Kako bi se takva nejednakost spriječila, jedini prihvatljivi način je radnicima koji su poslani na prisilni „godišnji odmor“ evidentirati prekid rada zbog kojeg radnici nisu odgovorni, sukladno čl. 95. st. 3. Zakona o radu. Zakinutim radnicima, a to su pretežno osobe s invaliditetom, nužno je vratiti barem 12 do 15 dana godišnjeg odmora, a što je čak i manje od razmjernog dijela godišnjeg odmora koji bi im trebao pripadati za ostatak ove godine. Evidentiranje prekida rada za kojeg radnik nije odgovoran za vrijeme trajanja epidemije uzrokovane koronavirusom jedini je transparentan, zakonit i prihvatljiv način organizacije rada.
Poslodavac je radnike izvijestio o pozitivnim rezultatima poslovanja za poslovnu 2019. godinu. Sindikati su izrazili zadovoljstvo pozitivnim rezultatima, te smatraju kako bi radnici trebali biti nagrađeni isplatom regresa za ovu godinu.