DES, Split – Očekuje se nastavak pregovora

DES, Split – Očekuje se nastavak pregovora
Sindikalna strana je krajem siječnja ove godine poslodavcu uputila inicijativu za nastavak kolektivnih pregovora za sklapanje Kolektivnog ugovora u Ustanovi za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju „DES“ u Splitu. S obzirom na to da je poslodavac prihvatio inicijativu sindikalne strane, zajednički sastanak pregovaračkih odbora održan je 17. veljače 2020. godine. 
Navedeni sastanak bio je i prilika da se porazgovara o brojnim otvorenim pitanjima i problemima s kojima se u međusobnoj komunikaciji susreću i poslodavac i sindikati u DES-u. Na sastanku se moglo jasno zaključiti da u međusobnoj komunikaciji sindikata i poslodavca postoje određeni problemi te da je kroz unapređenje međusobne suradnje potrebno zajednički raditi na poboljšanju socijalnog dijaloga u toj ustanovi, na dobrobit i poslodavca i radnika. 
Kada je riječ o kolektivnom pregovaranju, sindikalna strana je poslodavcu naglasila potrebu zajedničkih razgovora o pravednijoj i transparentnijoj politici plaća u DES-u. Obje strane suglasile su se da je nužno nastaviti zajedničke razgovore za novi Kolektivni ugovor te da će poslodavac dostaviti sindikalnoj strani radnu verziju prijedloga Kolektivnog ugovora na kojoj će pregovarački odbori nastaviti raditi, a u kojoj će poslodavac naznačiti koji su mu prijedlozi za pojedina prava u Kolektivnom ugovoru, a koje je još prošle godine predložila sindikalna strana, prihvatljivi. Pregovarački odbori sindikata i poslodavca su se ujedno suglasili da je pregovore nužno nastaviti određenom dinamikom kako bi se, što je moguće prije, došlo do teksta Kolektivnog ugovora o kojem će se informirati radnici kako bi imali priliku izraziti svoje mišljenje o prihvatljivosti usuglašenog teksta Kolektivnog ugovora. 
Pregovarački odbori su se ujedno usuglasili da će se sljedeći sastanak održati za dva do tri tjedna. Sukladno inicijativi pregovaračkog odbora sindikata od 28. veljače za dostavom radne verzije Kolektivnog ugovora o kojoj će se pregovaračke strane usuglašavati tijekom pregovora i za nastavkom pregovora poslodavac je sindikalnoj strani dostavio traženi dokument, no još uvijek nije predložio termin za nastavkom razgovora o Kolektivnom ugovoru.