DES, Split – Odbili sve zahtjeve!?

DES, Split – Odbili sve zahtjeve!?

U DES-u djeluju tri sindikata koji su još u rujnu pokrenuli inicijativu za izmjene i dopune te produženje kolektivnog ugovora. Pregovarački odbori održali su dva sastanka na kojima su prodiskutirali, argumentirali i zauzeli stavove oko pojedinih zahtjeva za izmjene i dopune. Uglavnom, grad i županija kao osnivači te ravnatelj ustanove odbili su sve zahtjeve.

Kako se pojedina prava, a pogotovo plaća u DES-u nije mijenjala deset godina, sindikati su inzistirali na njenoj korekciji pogotovo jer je grad Split za ustanove drugih djelatnosti kojima je osnivač podigao razinu prava kao i plaće. Što više, dio prihoda DES ostvaruje iz svog poslovanja tako da nije samo na sredstvima proračuna. Budući da se radi o ustanovi za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom gdje ih je preko 50% zaposlenih, sindikati smatraju da se ne bi trebalo-smjelo štedjeti baš na toj populaciji.

Gradonačelnik i župan – šute

Sindikati su se dodatno obratili i gradonačelniku i županu sa svojim zahtjevima, ali odgovora nije bilo. Odgovora nije bilo ni na danu invalida gdje su se pojavili i fotografirali s osobama s invaliditetom te javno producirali, ali istovremeno zaboravili na njihove male plaće i na njihov zahtjev za povećanje plaća i nekih prava iz kolektivnog ugovora. Nije to bio vapaj invalida, već normalni zahtjev nakon deset godina čekanja boljega, oni su dostojanstveni i preponosni da bi molili.

Nakon priopćenja koje je poslano javnosti ovih dana, sindikati će u slučaju da se grad i županija ponovno ogluše organizirati referendum među zaposlenima koji je prvi korak u postupku organiziranja štrajka.