DES, Split – Sastanak pregovaračkih odbora

DES, Split – Sastanak pregovaračkih odbora

Kolektivni ugovor u DES-u važio je do kraja rujna. Sindikati koji djeluju u ustanovi poslali su ravnatelju zahtjev za pregovore i produženje kolektivnog ugovora, s napomenom da bi predložili izmjene i dopune nekih odredbi ugovora. Na prvom sastanku pregovaračkih odbora 6. listopada prezentirani su i usklađeni zahtjevi sva tri sindikata koji djeluju u DES-u. Naime, prije sastanka s pregovaračkim odborom ustanove, grada i županije sindikati grafičara, invalida i HUS-a Dalmacije na zajedničkom sastanku su dogovorili zajedničke zahtjeve i njihovu visinu te je prezentirali drugoj strani. Zahtjevi se odnose na visinu plaće, produženje važenja kolektivnog ugovora (na nekoliko godina), isplatu regresa i božićnice samo u novcu, a ne i u naturi, podizanje visine dara djetetu na maksimalan neoporeziv iznos, promjenu postotka naknade plaće u vrijeme bolovanja, uvođenje toplog obroka za sve radnike, a ne samo za invalide, brisanje članka koji dovodi u nesigurnost ugovore isplate te vraćanje sistematizacije radnih mjesta u sadržaj kolektivnog ugovora. Sindikati su zahtijevali da se zahtjevi shvate ozbiljno, da ih se analizira i vide ukupni troškovi svih zahtjeva te njihova ostvarivost.

Pregovarački odbor sindikalne strane čine članovi iz sva tri sindikata – Danko Tresić-Pavičić, Boris Šifter, Ivana Ilić, Mate Spaić, Darka Todorić i Toni Modrić. Članove odbora poslodavca čine ravnatelj Tomislav Bogović, predstavnica grada Nina Miličević i predstavnica županije Helena Bandaković. Nakon osvrta ravnatelja na zahtjeve i njihovo kratko komentiranje, dogovoreni su daljnji koraci u pregovorima s datumima pojedinog koraka.