Deveta sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske – Aktivnosti na mnogim područjima

Deveta sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske – Aktivnosti na mnogim područjima

Deveta sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je u petak 8. studenog 2013. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu.

Europa mora ostati utočište radnika

Nakon usvajanja dnevnog reda i verifikacije zapisnika s prošle sjednice, Darije Hanzalek je izvijestio o Godišnjem sastanku UNI Europa Grafički sektor (UNI EG) održanom 17. listopada ove godine u Wiesbadenu, Njemačka. Na godišnjem sastanku sudjelovalo je preko 60 sudionika iz 18 zemalja, među kojima i naši predstavnici.

Termin “kriza” se usadio diljem Europe, iako, uz ogromne razlike, nema pokazatelja o tako sveobuhvatnoj svjetskoj krizi. No, termin “kriza” se generalno koristi za snižavanje razine prava, rušenje sigurnosti radnih odnosa, potenciranje fleksibilnih i nesigurnih oblika rada, te slabljenje pozicije socijalne države. Ovim trendovima treba se odupirati, od razine poduzeća do Europske unije, posebice Europske komisije. Potvrđen je četverogodišnji program rada UNI Europa grafičkog sektora do 2015. godine, nazvan “Put prema budućnosti”, a koji program se sastoji od 7 ključnih točaka a to su: Održavanje i razvoj sektorskih mreža; Multinacionalne kompanije – jačanje sindikalne koordinacije i utjecaja. Socijalni dijalog s Intergrafom – učiniti naš sektor vidljivim kako bi se čuo naš glas; Središnja i Istočna Europa – novi okvir za akciju;  Kolektivno pregovaranje – jačanje suradnje i koordinacije; UNI Europa – stvaranje organizacije koja odgovara svrsi; Globalne perspektive – izvršavanje pune zadaće u UNI-Grafika i UNI. 

Veća pozornost na ostala radna prava

Boris Šifter je izvijestio o predsjedništvo o Konferenciji o kolektivnom pregovaranju, koja je u okviru istog skupa održana dan ranije. Učinak financijske krize i tehnološkog razvoja prisilio je sindikate iz grafičke industrije da tijekom kolektivnog pregovaranja 2013. godine posebnu pozornost posvećuju osiguranju radnih mjesta, pokušavajući koliko je god moguće izbjeći otpuštanja radnika. Izvijestio je kako je sačinjen novi kvalitetniji upitnik o kolektivnom pregovaranju koji služi za prikupljanje podataka i izviješće na godišnjoj razini. Generalni cilj na razini UNI-EG jest da se nacionalnim kolektivnim pregovaranjem prati rast BDP-a i inflacije, što je u protekloj godini uspjelo u samo 3 zemlje. Imajući u vidu “krizu” i teško ostvarivanje temeljenog zahtjeva za povećanje plaća, vidljivo je da su sindikati svoju pažnju i energiju usmjerili na ostvarenje drugih “sekundarnih” instituta i prava iz radnih odnosa. Sindikati moraju nastaviti s radom, treba jačati međusobnu komunikaciju u obliku pružanja međusobnih informacija, te se mora jačati socijalni dijalog na svim razinama, od poduzeća, sektora, nacionalne razine do razine EU.

Europska komisija ruši socijalnu Europu

Stjepan Kolarić je upozorio na negativan odnos Europske unije, posebice Europske komisije, prema kolektivnom pregovaranju i socijalnom dijalogu.  Deficiti proračuna mnogih zemalja su visoki, a EU svoje ingerencije usmjerava na štednju i rezanje troškova odnosno slabljenje socijalne države što je pogrešno. U posljednje vrijeme sve preporuke EU su anti-radničke i usmjerene na rezanje radničkih prava i socijalne države. Preporuke Europske komisije postaju obvezene za države članice, te umjesto da nacionalne vlade  i Europski parlament kroje politike Europske unije, situacija je obrnuta tako da Europska komisija kroji nacionalne politike i to zahtijevajući od nacionalnih vlada rušenje radnih i socijalnih prava. Takvim opasnim zahtjevima Europska komisija razara socijalnu Europu, sustav socijalne sigurnosti, socijalnog dijaloga i snagu sindikata i radnika. Nametanje politika štednje je pogrešan put koji zatvara sve manji krug, u kojem se jedino povećava jaz između bogatih i siromašnih. Ovome se valja suprotstavljati i zato sindikati otvaraju novu frontu. Važno je i izaći na slijedeće izbore za Europski parlament, jer nije svejedno hoće li osobe koje tamo sjede biti naklonjene radu ili kapitalu.

Umjesto kredita pozajmice

Predsjednica Upravnog odbora sredstava solidarnosti Dubravka Prpić je izvijestila o posljednjoj sjednici tog tijela, na kojoj je raspravljano o situaciji vezanoj uz stečaj Centar banke d.d. i sredstava našeg Sindikata koja su bila pohranjena u toj banci. Od Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Sindikat grafičara je 19. rujna 2013. obeštećen u  iznosu od 100.000 Eura, a ostatak je prijavljen u stečajnu masu. Sustav individualnog kreditiranja je bio privremeno obustavljen za dva mjeseca, ali se upravo nastavlja pod istim uvjetima u obliku pozajmica članovima sindikata.

Agneza Novački Somek je dodala da je Centar banka d.d. u stečaju od 30. rujna 2013. godine, te kako su stručne službe poduzele sve moguće korake u danoj situaciji. Raskinut je i ugovor s Centar bankom iz kojeg se vršilo individualno kreditiranje, te je Sindikat sam počeo vršiti povrat plasiranih sredstava čime se spašavaju znatna sredstva.

Stjepan Kolarić je podsjetio kako je Centar banka d.d. preko 20 godina bila poslovna banka Sindikata grafičara, preko koje je uz sve usluge vršeno i individualno kreditiranje naših članova. Vlasništvo banke se mijenjalo, no država je uvijek bila dosta usko vezana uz nju, čak je i posljednjih godinu dana uložila milijunska sredstva njezinu u sanaciju, što je protumačeno kao znak sigurnosti poslovanja banke. U posljednje vrijeme imali smo u banci oročena tri deopzita i kad je postalo vidljivo da su oni ugroženi poslovanjem banke, zatražen je njihov povrat i isplata, no nažalost banka više nije htjela postupiti po našim zahtjevima. U međuvremenu otvoren je novi žiro račun Sindikata u Raiffeisenbank Austria d.d., te je preko nje nastavljano poslovanje Sindikata. Kontaktirane su gotovo mnoge banke s upitima o pružanju usluga individualnog kreditiranja naših članova sa sredstvima Sindikata, no niti jedna se nije očitovala pozitivno. Stoga je odlučeno da će se ovaj program nastaviti samostalno putem pozajmica te da će ga u cijelosti izvršavati i administrativno opsluživati sam Sindikat, putem stručnih službi. U međuvremenu su isplaćene pozajmice za rujan i listopad 2013.

Na upit Davora Hajnića povedena je rasprava o visini troška obrade pozajmica od 2,5%, te je razjašnjeno da se ta sredstva koriste isključivo u svrhu pokrivanja rizika povrata sredstava i održavanja realne vrijednosti Fonda iz kojeg se isplaćuju pozajmice. To je dakle nužno da bi sustav pozajmica mogao opstati, posebice što se ne naplaćuju nikakve kamate. 

Izbori za radnička vijeća

Stjepan Kolarić je podsjetio kako u ožujku iduće godine slijede redoviti izbori za radnička vijeća. Ovisno o stavu povjereništava podružnica, u nekim poduzećima imamo izabrana radnička vijeća dok u drugima tu funkciju obavljaju sindikalni povjerenici. Tako će biti i dalje.

Onima koji se odluče da izabiru radničko vijeće, Sindikat grafičara će pružiti edukaciju o izbornom postupku kroz poseban jednodnevni seminar koji će se održati u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu na temu Izbori za radničko vijeće, u petak 13. prosinca 2013.g.

Pripreme konferencije o Kolektivnom pregovaranju

Boris Šifter i Darije Hanzalek su ispred radne skupine za Konferenciju o kolektivnom pregovaranju za Sindikat grafičara izvijestili o dosad učinjenom. Pripremaju se radni materijali za konferenciju u kojem kontekstu bi se pokušale dati detaljnije analize postojećeg stanja svih kolektivnih ugovora u našem sektoru na nacionalnoj razini s naglaskom na 2008. godinu (prije krize) i aktualnu 2013., ali i na razini EU, te se razmatra u kojem smjeru bi se iznijeli konstruktivni zaključci s konferencije. To je dosta opsežan posao pa se, s obzirom na ostale obveze te nailazeće novogodišnje praznike i moguće gostovanje stranih predstavnika, predlaže održavanje konferencije krajem siječnja 2014. godine.

Bilateralna suradnja, SGI, Seminar Tisak, Turnir u belotu, Bal grafičara

Predsjedništvo je izviješteno o mogućnost bilateralne suradnje sa norveškim sindikatima iz naše djelatnosti, odnosno da skandinavska grupa sindikata u okviru UNI-EG želi ostvariti suradnju sa našim sindikatom. Isto vrijedi i za moguću suradnju sa kolegama iz Mađarske.

Kako se bliži vrijeme kada će biti potrebno odabrati destinaciju za iduće SGI, pokušati će se prethodno vidjeti pod kojim uvjetima bi se moglo organizirati iduće susrete ponovno u Malom Lošinju, te će se potom razmotriti i druge potencijalne opcije. 

Odlučeno je da će se Turnir u beli – Memorijal Darko Borovnjak uz uobičajene uvjete održati 20. prosinca 2013. godine.   

Davor Hajnić je izvijestio o pripremama za Bal grafičara u organizaciji podružnice AKD, koji će se najvjerojatnije održati posljednju subotu u mjesecu studenom 2013. godine.

Stjepan Kolarić i Dubravka Prpić su izvijestili kako se 22. i 23. studenog 2013. godine planira provesti seminar članova sindikalne podružnice Tisak u Delnicama.