„Dijalog i znanje napredak grade“ – Uspješan završetak

„Dijalog i znanje napredak grade“ – Uspješan završetak
Završnom Konferencijom „Utjecaj 4. industrijske revolucije na radne odnose i socijalni dijalog u sektoru – Budućnost rada u grafičkoj, nakladničkoj djelatnosti i sektoru komunikacija”, koja je održana dan prije Kongresa Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, tj. 26. rujna 2019. godine uspješno je okončan projekt “Dijalog i znanje napredak grade”, koji je u potpunosti bio financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.
Tijekom 18 mjeseci trajanja projekta uspjeli smo provesti sve planirane projektne aktivnosti. Održana su ukupno dva seminara u području Zakona o radu i Zakona o zaštiti na radu, proveli smo ukupno 6 radionica iz dvije tematske cjeline u području stjecanja komunikacijskih vještina (Komunikacijske vještine kao ključan preduvjet za bolji socijalni dijalog i Komunikacijski alati u funkciji kvalitetnijeg zastupanja interesa radnika), izradili smo ukupno 4 priručnika („Osnove pravilnih načina rada i rukovanja teretima u grafičkoj industriji“; „Što radnik treba znati o opasnostima i radu na siguran način“, „Socijalni dijalog i osnove uspješnog komuniciranja“ i „Abeceda radnih odnosa“). Izradili smo i web-podstranicu Projekta na kojoj se mogu naći sve vijesti o projektu, kao i elektronski oblik tiskanih priručnika. 
Aktivirano preko 150 osoba 
Projekt je završio Konferencijom, na kojoj su sudjelovali predstavnici svih relevantnih institucija te su usvojeni zaključci koji će biti dobra podloga za uspostavu i osnaženje socijalnog dijaloga. 
Iako smo planirali da će sve potrebne edukacije proći ukupno 60-ak naših sindikalnih povjerenika i članova radničkih vijeća i povjerenika za zaštitu na radu, sa zadovoljstvom moramo naglasiti da je u svim dosadašnjim projektnim aktivnostima sudjelovalo oko 150 sudionika, što znači da je široki spektar naših radničkih predstavnika imao priliku proširiti svoja saznanja i temama koje su osnovni preduvjet za kvalitetan socijalni dijalog. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 1,221.224,78 kn koje smo u cijelosti uspjeli iskoristiti. Iako su sama prijava projekta i njegova provedba iziskivali iznimno dodatno vrijeme i trud stručnih službi, činjenica je da je ovaj Projekt u značajnoj mjeri pripomogao jačanju kapaciteta sindikalnih povjerenika i ostalih imenovanih predstavnika Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske koji će pridonijeti kvalitetnijem socijalnom dijalogu u našem sektoru i kod naših poslodavaca.
I na kraju, ovom prilikom zahvaljujemo svim sudionicima naših projektnih aktivnosti na uloženom trudu i angažmanu, kao i svim onim poslodavcima koji su sudjelovali u nekoj od projektnih aktivnosti i koji su pružili svoju podršku u uspjehu ovog Projekta!