Dino Matezić izabran za glavnog sindikalnog povjerenika

Dino Matezić izabran za glavnog sindikalnog povjerenika

Dana 31. ožujka 2023. godine putem internetske platforme održana je izborna skupština u sindikalnoj podružnici Odašiljači i veze, na kojoj su za sindikalne povjerenike u sljedećem mandatnom razdoblju izabrani Josip Hrdan, Tamara petrović, Matej Kihalić i Goran Pejaković, dok je za glavnog sindikalnog povjerenika izabran Dino Matezić.

Podnoseći izvješće o dosadašnjem radu sindikalne podružnice Dino Matezić istaknuo je dosadašnji rad sindikalne podružnice na području kolektivnog pregovaranja, podjelu solidarnih pomoći, rješavanju pojedinačnih pitanja s kojima se u svojem radu susreću članovi sindikata i svi radnici, sudjelovanja na grafičkim igrama i sl. Ujedno je istaknuo važnost rada sindikalne podružnice na unapređivanju prava radnika u toj sindikalnoj podružnici kroz kolektivne ugovore, te je upoznao članove sindikata sa pojedinim stavka kolektivnog ugovora koje su se unaprijedile u posljednje četiri godine.

Izbornoj skupštini sindikalne podružnice Odašiljači i veze prisustvovao je i predsjednik Sindikata grafičara i medija Darije Hanzalek, koji je zahvalio Bruni Margitiću na sindikalnom radu za vrijeme prvog dijela izbornog mandata, te je pohvalio sindikalni rad cjelokupnog sindikalnog povjereništva te sindikalne podružnice. Ujedno je pohvalio visoki postotak sindikalne organiziranosti u toj sindikalnoj podružnici, što je osnovni preduvjet za bolji položaj radnika i njihovih prava. Istaknuo je da će se i u predstojećem razdoblju aktivno raditi na boljem položaju radnika te na unapređenju njihovih prava.