Do 1. travnja poslodavci trebaju odrediti svog zviždača

Do 1. travnja poslodavci trebaju odrediti svog zviždača
Prema Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, poznat kao „Zakon o zviždačima“, koji je stupio na snagu 1. srpnja 2019. godine, svi poslodavci u Hrvatskoj s više od 50 zaposlenih do početka ove godine trebali su donijeti opći akt kojim uređuju postupak prijavljivanja nepravilnosti te imenovanje za to povjerljive osobe. U Hrvatskoj je oko 2.300 poduzeća trebalo ispoštovati tu zakonsku obvezu.
Poduzeća koja zapošljavaju više od 50 osoba, dužna su uspostaviti sustav unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti. Općim aktom, koji su poslodavci trebali donijeti do 1. siječnja, uređuje se, među ostalim, prijava nepravilnosti vezanih uz proračunska sredstva te sredstva iz fondova Europske unije, a do 1. travnja trebaju imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti. Uz zaštitu zviždača među obvezama poslodavca su zaustavljanje štetnih radnji i otklanjanje njihovih posljedica. S novim sustavom za prijavu nepravilnosti trebaju biti upoznati svi djelatnici. 
Prema nekim istraživanjima iz EU, poduzeća uglavnom imenuju te osobe iz odjela usklađenosti, pravne službe, interne revizije, procjene rizika, etike ili ljudskih potencijala. Ono što bi svakako bila preporuka kod imenovanja ovih osoba je da poslodavci vode računa da su te osobe, osobe od integriteta, da imaju sposobnost kritičkog razmišljanja, tj. donošenja etičkih odluka, da imaju razvijenu sposobnost aktivnog slušanja, da su upoznati sa zakonskim okvirom i da se služe alatima za provedbu internih istraga.