Do 2027. osigurati veću ravnopravnost spolova u upravama

Do 2027. osigurati veću ravnopravnost spolova u upravama

Ministri za zapošljavanje i socijalna pitanja su se na sastanku održanom polovicom ožujka ove godine dogovorili o prijedlogu Direktive s ciljem poboljšanja rodne ravnoteže među neizvršnim direktorima tvrtki koje kotiraju na burzi.

Poduzeća uvrštena na burzu trebala bi nastojati da do 2027. najmanje 40% neizvršnih direktorskih položaja ili 33% neizvršnih i izvršnih direktorskih položaja obnašaju osobe podzastupljenog spola. Poduzeća koja ne postignu ove ciljeve morala bi pri imenovanju ili izboru direktora primijeniti jasne, nedvosmislene i neutralno formulirane kriterije.

Države članice također će morati osigurati da tvrtke daju prednost kandidatima nedovoljno zastupljenog spola kada biraju između kandidata koji su jednako kvalificirani u smislu prikladnosti, kompetencije i profesionalnog učinka.

EU nastoji postići uravnoteženiju zastupljenost muškaraca i žena među članovima upravnih odbora poduzeća uvrštenih na burzu. Iako je postignut napredak prema većoj ravnopravnosti u tom području, on je i dalje spor i neujednačen među državama članicama. Udio žena među studentima koji su nedavno stekli diplomu u EU iznosi 60%, no one su ipak nedovoljno zastupljene u donošenju odluka u gospodarstvu, osobito na vrhu.  U listopadu 2021. samo 30,6% članova odbora i samo 8,5% predsjednika odbora bile su žene. Jaz između država članica je velik. One u kojima su uvedene mjere napreduju mnogo brže od onih u kojima nisu.

Pozitivni učinci na tržište rada

Očekuje se da će povećanje udjela žena na pozicijama donošenja ekonomskih odluka imati pozitivne učinke prelijevanja na cijelo gospodarstvo. Poboljšanje rodne ravnoteže u odborima tvrtki tako bi omogućilo velikom broju visokokvalificiranih žena u Europi da ostvare svoj puni potencijal.