Dodatak Kolektivnom ugovoru za radnike u Odašiljačima i vezama

Dodatak Kolektivnom ugovoru za radnike u Odašiljačima i vezama

Radnicima u Odašiljačima i vezama povećanje osnovice plaće za 2 posto.

 

Sindikat grafičara i medija i Odašiljači i veze su dana 27. listopada 2023. sklopili Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za radnike u Odašiljačima i vezama kojim se povećava osnovica za obračun plaće za 2 posto. Dodatak stupa na snagu 1. studenog 2023.g., te će ranicima uvećana plaća biti isplaćena u prosincu ove godine.