Dogovoreno daljnje povećanje plaća u AKD-u

Dogovoreno daljnje povećanje plaća u AKD-u

Predstavnici poslodavca i sindikata dogovorili su novo povećanje osnovice za obračun plaća radnika Agencije za komercijalnu djelatnost od gotovo 9%. Povećanje je potvrđeno dodatkom kolektivnog ugovora kojeg je 28. ožujka 2024. na strani poslodavca potpisao glavni direktor Jure Sertić, a na strani sindikata predsjednik Darije Hanzalek.

Kolektivni ugovor za radnike AKD-a rezultat je dugoročnog zajedničkog rada i dijaloga sindikata i poslodavca. U turbulentnim vremenima, ne samo u pitanju inflacije i rasta troškova života već i ostalih događaja iz okoline, nužno je stalno unaprjeđivati prava radnika. Stoga treba jednostavno pozdraviti i ovo treće povećanje plaća radnika AKD-a u relativno kratkom periodu.

Prije konačne potvrde povećanja, sastanku predstavnika socijalnih partnera prisustvovali su ispred sindikata Duje Perdijić glavni sindikalni povjerenik i Darije Hanzalek, a ispred tima poslodavca Blaž Sviličić, Marina Kranjčević i Mario Mikulić.

O tijeku razgovora najjednostavnije je sumirati da su razmišljanja čiji je rezultat dogovoreno povećanje uvelike bila obostrana.