Drugi sastanak pregovaračkih odbora u AKD

Drugi sastanak pregovaračkih odbora u AKD

Temeljem inicijative Sindikata grafičara i medija upućene 16. studenoga 2021., 21. prosinca 2021. održan je i drugi sastanak Pregovaračkog odbora sindikata sa Pregovaračkim odborom poslodavca za sklapanje novog Kolektivnog ugovora, a imajući u vidu činjenicu da važeći Kolektivni ugovor istječe 31. prosinca ove godine, uz produženje primjene od 3 mjeseca.

Pregovarački odbor sindikata je predstavnike poslodavca uvodno informirao o rezultatima drugog dijela upitnika u kojem su radnici iznosili prijedloge za izmjene instituta u kolektivnim pregovorima. Razvidno je da radnici u novom kolektivnom ugovoru plaće smatraju kao primarno pitanje za radnike, jer su plaća (osnovica plaće, koeficijenti i stimulacija) istaknuti na prvom mjestu.

Prostora za unapređenja prava radnici ujedno vide i u povećanju iznosa jubilarnih nagrada, iznosa otpremnine za odlazak u mirovinu, te iznosa za III. Mirovinski stup, te iznosa nagrade za uspješnost u poslovanju.

U tom kontekstu je dogovoreno da će sindikat pismenim putem pregovaračkom timu poslodavca uručiti zahtjeve, nakon čega će slijediti daljnji pregovarački procesi.

Sindikat će o samom tijeku kolektivnih pregovora nastaviti pravovremeno informirati radnike.