Država će u slučaju stečaja garantirati pet minimalnih plaća

Država će u slučaju stečaja garantirati pet minimalnih plaća
Agencija za osiguranje radničkih tražbina (AORT) od početka godine do kraja listopada isplatila je preko 18,2 milijuna kuna za 1,7 tisuća radnika koji su u postupku stečaja poslodavca potraživali svoje neisplaćene plaće, kao i naknade za bolovanje, naknade za neiskorišteni godišnji odmor, otpremnine, naknade štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.Izmjene Zakona o osiguranju radničkih tražbina
Prema Zakonu o osiguranju radničkih tražbina država nadoknađuje dio neisplaćenih radničkih primanja onim radnicima kojima je radni odnos prestao šest mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka. Zaštićeno razdoblje za koje radnik može dobiti naknadu neisplaćenih plaća i drugih materijalnih davanja predstavlja period od posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečajnog postupka, odnosno posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa (ako je on prestao unutar šest mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka).
U praksi to znači da država radniku u slučaju stečaja poslodavca nadoknađuje tri neisplaćene plaće, ali ne pune, već tri minimalne plaće. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava smatra da materijalno-pravna zaštita radnika, prema važećim zakonskim odredbama, nije dovoljna čemu pridonosi i dugotrajni stečajni postupak te neuspjeli postupci predstečajne nagodbe. Stoga Vlada RH za iduću godinu priprema izmjene Zakona na temelju kojih će svim radnicima suočenim sa stečajem poslodavca umjesto tri zaštićene minimalne plaće isplatiti pet minimalnih plaća. Istodobno će proširiti i obuhvat radnika kojima se pruža materijalno-pravna pomoć zbog stečaja poslodavca. Tako će se zakonskom zaštitom obuhvatiti radnici kojima je radni odnos prestao 10 mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka, a ne šest mjeseci kako je sada regulirano. Podaci AORT-a pokazuju da od trenutka podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka do njegovog samog otvaranja značajan broj radnika ne stekne uvjete za ostvarivanje prava jer im je radni odnos prestao izvan šest mjeseci od otvaranja stečaja. Zbog stečaja poslodavca, pritom, radnici najčešće ne primaju plaću pet mjeseci.