Država stečajnim dužnicima otpisuje 120 milijuna kuna

Država stečajnim dužnicima otpisuje 120 milijuna kuna

Institut osiguranja radničkih tražbina u slučaju stečaja poslodavca u Republici Hrvatskoj provodi se od 2003. godine. Osigurane tražbine isplaćuju se iz državnog proračuna, a tijelo koje provodi osiguranje za isplaćeni iznos odnosno Agencija za osiguranje radničkih tražbina preuzima procesna prava i stupa u red stečajnih vjerovnika te u državni proračun nalaže uplatu tražbina namirenih u stečajnom postupku.

Namirenje stečajnih tražbina ovisi o vrijednosti unovčene stečajne mase. Zbog njihove neujednačenosti, namirenje je u pravilu manje od potraživanja.

Nadalje, u stečajnim postupcima koji su pravomoćno zaključeni i stečajni dužnik brisan je iz odgovarajućeg registra, namirenje nije realno očekivati. Nad 374 stečajnih dužnika je stečajni postupak pravomoćno zaključen i oni su brisani iz odgovarajućeg registra. Radnicima opisanih stečajnih dužnika je isplaćeno 144,046.446,67 kuna, do dana 31. 12. 2020. godine ostvaren je povrat u iznosu od 23,953.826,05 kuna, a nenamireno je ostalo 120,092.620,62 kuna. Zaključenjem stečajnog postupka i brisanjem stečajnog dužnika iz odgovarajućeg registra, potraživanja koja nisu naplaćena postala su nenaplativa. Iznimno, naplatiti se mogu u slučaju unovčenja naknadno pronađene imovine koja ulazi u stečajnu masu.

Agencija je na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za otpis nenaplativih stečajnih potraživanja od 11. lipnja 2015. godine, otpisala nenaplativi iznos stečajnih potraživanja u 273 stečajna postupka iz razdoblja od 1. 1. 2003. do 31. 12. 2012. godine u ukupnom iznosu od 115,093.934,56 kuna, a na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za otpis nenaplativih stečajnih tražbina od 18. travnja 2019. godine, Agencija je otpisala nenaplativi iznos stečajnih tražbina u 313 stečajnih postupaka iz razdoblja od 1. 1. 2003. do 31. 12. 2015. godine u ukupnom iznosu od 116,674.486,44 kuna.

Novom Odlukom o otpisu nenaplativih tražbina iz razdoblja od 1. 1. 2003. do 31. 12. 2020. godine obuhvaćen je onaj dio poslodavaca za koje su u predmetnom vremenskom razdoblju ispunjene pretpostavke za otpis tražbina, a nisu bili obuhvaćeni prethodnim Odlukama Vlade RH od 18. 4. 2019. godine i 11. 6. 2015. godine, pa je Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku o davanju suglasnosti Agenciji da otpiše nenaplativi iznos stečajnih tražbina, stečenih subrogacijom u 374 stečajnih postupaka u razdoblju od 1. 1. 2003. do 31. 12. 2020. godine, u ukupnom iznosu od 120,092.620,62 kuna.