Dugotrajno nezaposleni mladi

Dugotrajno nezaposleni mladi
Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta objavila je novo istraživanje na temu dugotrajne nezaposlenosti mladih. 
Unatoč znakovima poboljšanja na tržištu rada mladih u cijeloj Europskoj uniji i dalje je prisutna zabrinutost u pogledu visoke razine nezaposlenosti mladih i dugotrajne nezaposlenosti mladih. Ona pogađa širi raspon mladih nego ikada prije, od osoba s visokim obrazovanjem do mladih koji su u najnepovoljnijem položaju. Iako je od nastanka krize većina država članica zabilježila porast stope dugotrajne nezaposlenosti mladih, čini se da brojne zemlje upravljaju ovim izazovom politike uvođenjem odgovarajućih mjera potpore.
Negativni učinci dugotrajne nezaposlenosti
Dugotrajna nezaposlenost više pogađa mlade nego druge dobne skupine. U 2016. godini 5,5% aktivne populacije mladih u Europi u dobi od 15 do 24 godine bilo je dugotrajno nezaposleno. To znači da je dugotrajno nezaposlena gotovo jedna trećina ukupno nezaposlenih mladih osoba. U 2016. g. gotovo 1,3 milijuna mladih u EU bilo je bez zaposlenja i aktivno tražilo zaposlenje najmanje 12 mjeseci. Utvrđeno je da su nedostatak obrazovanja i nedostatak radnog iskustva dva glavna čimbenika koji utječu na povećanu vjerojatnost da će mlada osoba postati dugotrajno nezaposlena. 
Širok je raspon posljedica koje rano doživljena dugotrajna nezaposlenost može imati na cjeloživotne ekonomske ishode u mlade osobe. Veća je vjerojatnost da će se dugotrajno nezaposlene osobe pri ponovnom ulasku na tržište rada zaposliti kao polukvalificirani i nekvalificirani radnici. Dugotrajna nezaposlenost smanjuje životno zadovoljstvo, povećava rizik od socijalne isključenosti i istodobno smanjuje optimizam u pogledu budućnosti. 
Usmjerenost politike
Uspostavljanje kontakta s dugotrajno nezaposlenim mladim osobama prvi je korak prema ponovnom uključivanju. Uporaba internetskih alata kao što su namjenske internetske stranice i društveni mediji, može biti učinkovita i isplativa opcija. Treba ih ponovno motivirati i upravljati njihovim očekivanjima. Nastojanja bi trebalo usmjeriti na izgradnju pouzdanja i povjerenja u institucije koje ih nastoje zaposliti.
S obzirom na brojne razine poteškoća s kojima će se dugotrajno nezaposlene mlade osobe vjerojatno suočiti, potreban je višedimenzionalan pristup koji uključuje nove pristupe u provedbi politike. To je pristup koji je usmjeren pojedincu i usmjeren na mlade osobe od ključnog značaja za vraćanje mladih na pravi put. Takav pristup sadržava elemente kao što su savjetovanje, mentorstvo, upućivanje na specijaliziranu potporu, obuka i zapošljavanje prilagođeni potrebama, kao i prilagodljiva i održiva potpora tijekom svih faza programa.