Etiket tisak, Zagreb – Napustio nas je Berislav Cecelja

Etiket tisak, Zagreb – Napustio nas je Berislav Cecelja

Nakon teške bolesti umro je naš dugogodišnji član i sindikalni povjerenik Berislav Cecelja. Rođen je 1958. godine. Kao strojar radio je dugi niz godina u Etiket tisku i u nekoliko navrata bio povjerenik Sindikata grafičara. Kolege će ga pamtiti kao mirnog i marljivog te u svakom trenutku spremnog na pomoć.