EU – Pravedna mobilnost radne snage uz nadzor Europskog nadzornog tijela za rad

EU – Pravedna mobilnost radne snage uz nadzor Europskog nadzornog tijela za rad
Polovicom veljače ove godine Europska komisija, Europski parlament i Vijeće su postigli privremeni dogovor o prijedlogu Komisije o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad (dalje: ELA). To će novo tijelo EU pružati potporu za pravednu mobilnost radne snage unutar EU te građanima i poduzećima omogućiti da iskoriste prednosti jedinstvenog tržišta, a istodobno će podupirati suradnju nacionalnih tijela, među ostalim u sprječavanju i suzbijanju prijevara i zloporaba u području socijalne zaštite. Budući da danas više od 17 milijuna Europljana živi ili radi u nekoj drugoj državi članici, ELA mora pružiti potporu tim mobilnim građanima, olakšati rad država članica te osigurati pravednost i povjerenje u jedinstveno tržište.
Djelotvorno i dosljedno provođenje pravila EU u državama članicama zahtijeva strukturiranu suradnju i razmjenu među nadležnim nacionalnim tijelima te resurse za zajedničke aktivnosti poput zajedničkih inspekcija ili osposobljavanja nacionalnog osoblja za rješavanje prekograničnih predmeta. Kako bi se ta pitanja riješila, ELA će obavljati sljedeće zadaće:
· podrška državama članicama u pružanju informacija i usluga građanima i poduzećima
· poticanje suradnje i razmjene informacija među državama članicama te pružanje potpore usklađenim i zajedničkim inspekcijama radi borbe protiv zloporabe, prijevara i neprijavljenog rada
· posredovanje među državama članicama u slučajevima sporova.
ELA će ujedno pomagati europskim službama za zapošljavanje (EURES) te će preuzeti i ojačati aktivnosti Europske platforme za poboljšanje suradnje u rješavanju problema neprijavljenog rada. Njegove će aktivnosti biti povezane s pravilima o mobilnosti radne snage i upućivanju radnika, koordinacijom sustava socijalne sigurnosti te posebnim zakonodavstvom u sektoru cestovnog prometa.
Tim tijekom se neće stvoriti nova nadležnost na razini EU, a države članice ostat će u potpunosti nadležne za provedbu pravila o radu i socijalnoj sigurnosti. Dodana vrijednost Nadzornog tijela proizlazi iz činjenice da će olakšavati suradnju država članica, pojednostaviti postojeće strukture te pružati operativnu potporu kako bi se u korist građana, poduzeća i nacionalnih tijela osigurala učinkovitija provedba pravila. S potporom Nadzornog tijela za rad države članice moći će učinkovitije i u većoj mjeri naplatiti doprinose za socijalnu sigurnost. Konačno, zahvaljujući tehničkoj i logističkoj potpori Nadzornog tijela smanjit će se opterećenje za države članice. U tom se smislu očekuje da će financijske koristi u velikoj mjeri nadoknaditi operativne troškove tog tijela, čiji se godišnji proračun procjenjuje na oko 50 milijuna eura. Imat će otprilike 140 članova osoblja, od čega 60 stručnjaka koje su uputile njihove države članice, uključujući radna mjesta nacionalnih službenika za vezu.