Europapress holding, Zagreb – Spas u predstečajnoj nagodbi?

Europapress holding, Zagreb – Spas u predstečajnoj nagodbi?

Financijskim institucijama, državi, dobavljačima te srodnim tvrtkama -EPH, Gloria Grupa, 4 Media EPH, EPH Media, Media nexus i EPH Magazini dužni su najmanje 508 milijuna kuna! To pokazuju financijski podaci koji su se našli među dokumentima za predstečajnu nagodbu.

Hoće li vjerovnici pristati?

Tim se dokumentom od glavnih vjerovnika traži otpis duga u visini od 40 posto! Ostatak duga misli se namiriti prodajom nekretnina u vrijednosti od 118,6 milijuna kuna, smanjenjem zaduženosti kroz “mezanin” (tzv. hibridno financiranje putem duga i vlasničkog kapitala gdje se dug može pretvoriti u vlasničke udjele) u iznosu od 212 milijuna kuna te reprogramom 91,3 milijuna kuna duga uz otplatu kroz 8 godina uz poček od 18 mjeseci.

Znamo da je Fina u ekspresnom roku početkom lipnja deblokirala račune EPH-a, a na temelju potpisane izjave da su spremni ići u predstečajnu nagodbu. Predstečajni postupak krenuo je od 28. svibnja ove godine.

Najveći dio dugovanja, prema podacima koje je objavio EPH odnosi se na kredite prema bankama u iznosu od 429 milijuna kuna. Glavnica kredita prema Hypo banci iznosi 156 milijuna kuna, HAAB-u 101 milijuna kuna, ZABA 115 milijuna kuna, RBA 12,5 milijuna kuna, RBA i HBOR-u 13 milijuna kuna te HBOR-u 8,7 milijuna kuna. Kredit je dao i Agrokor u visini od 17 milijuna kuna, a tvrtka Ivice Todorića nalazi se na listi s ostalim bankama. Kamate na taj kredit iznose 639 tisuća kuna. 

Obveze za poreze i doprinose odnosno prema Ministarstvu financija iznose 7,6 milijuna kuna, a ukupni dug prema državnim tvrtkama i institucijama iznosi 21.8 milijuna kuna. Obveze prema radnicima iznose 4,5 milijuna kuna, stoji u financijskom izvještaju za EPH tvrtke.  EPH pak od države potražuje 4,5 milijuna kuna, a zanimljivo je kako su ukupna potraživanja 184 milijuna kuna od čega se 114 milijuna kuna odnosi na potraživanja prema povezanim tvrtkama!? Isto tako iz izvješća je vidljivo da je privatna osoba Ninoslav Pavić dužan EPH 12,2 milijuna kuna!
Pripajanje svih tvrtki EPH
EPH je predao FINI i program financijskog restrukturiranja u kojem predlaže dokapitalizaciju od 60 milijuna kuna, pripajanje svih tvrtki koje su u vlasništvu EPH (Slobodna Dalmacija i ostali) te ukidanje svih jamstava za kredite tvrtke što su dale povezane tvrtke. Od banaka se traži otpis redovnih i zateznih kamata te otpis 40 posto duga na ime poreza i doprinosa i to na način da se preostalih 60 posto duga prolongira na 4 godine bez kamata nakon počeka od godinu dana. Isti model žele dogovoriti i sa svim ostalim dobavljačima. Otpis 40 posto duga se traži i od suvlasnika Ost Holding GMBH Austrija s obzirom da ima obvezu za neisplaćenu dobit. Tu je i reprogram obveza prema autorskim ugovorima i RPO ugovorima.

Kako će se stanje reflektirati na Slobodnu Dalmaciju?

U sjeni urušavanja EPH nezapaženo prolazi Glavna skupština Slobodne Dalmacije, koja treba raspraviti o financijskim izvješćima, ali i o raspodjeli 3,15 milijuna kuna dobiti za 2012. godinu. Slobodna Dalmacija je 2010. dala EPH-ovim tvrtkama EPH Mediji (izdavač Jutarnjeg lista i Globusa) i 4Media EPH zajam težak 36,5 milijuna kuna s počekom od dvije godine i otplatom do 2020. godine. Prvobitni plan ponešto je izmijenjen te iste godine kada je SD dostavila 26,5 milijuna kuna EPH-u. Kreativnim prijebojima to se dugovanje Slobodnoj  u 2011. navodno smanjilo, a kasnije se i odgoda prolongirala za vrijeme kada je EPH u predstečajnoj  nagodbi .

Drugim riječima, novac povučen  iz Slobodne Dalmacije  i dalje se u financijskim izvješćima knjiži kao zajam dvjema tvrtkama iz sastava EPH, u iznosu od  26,5 milijuna kuna. Koliko je EPH, koji je vlasnik Slobodne Dalmacije,  u stanju vratiti zajam možda najbolje pokazuje revizorsko izvješće za  EPH Mediju prema kojoj preneseni gubici premašuju temeljni kapital te tvrtke za čak 30 milijuna kuna.  Zaključak se sam nameće – situacija u kojoj se nalazi EPH mogla bi se prilično nepovoljno odraziti i na  Slobodnu Dalmaciju.