Europapress holding, Zagreb – Zajednička izborna skupština

Europapress holding, Zagreb – Zajednička izborna skupština


Zbog specifičnosti organizacije EPH grupacije prilagodile su se i naše sindikalne podružnice koje tamo djeluju. Zajednička izborna skupština sindikalne podružnice  Media Nexus i EPH magazini održana je 13. studenoga ove godine. Izvještaje o radu i financijskom kretanju i stanju sredstava  podnijele su dosadašnje sindikalne povjerenice čiji su izvještaji i prihvaćeni. Treba naglasiti da su ih prisutni članovi ponovno jednoglasno izabrali, a prisutni su bili gotovo svi.

Izabrana je Ana Marija Presečan za glavnu sindikalnu povjerenicu u podružnici Media Nexus, a sadašnja povjerenica u EPH magazini Tajana Bulovec Polović dobila je povjerenje svojih članova za još četiri godine.

Prema statutarnim odredbama Sindikata grafičara da biraju i budu birani članovi su predložili i kandidate za Predsjedništvo, predsjednika Sindikata, regionalnog povjerenika i zastupnike za 6. kongres Sindikata grafičara. Zahvalu za dosadašnji rad i čestitke na izboru te uspješan budući rad zaželio im je Boris Šifter iz stručnih službi Sindikata grafičara.