Europska komisija uputila Hrvatskoj opomenu radi Direktive o izaslanim radnicima

Europska komisija uputila Hrvatskoj opomenu radi Direktive o izaslanim radnicima

Komisija je odlučila pokrenuti postupke zbog povrede Europskog prava slanjem službenih opomena državama članicama, među kojima je i Hrvatska, jer nisu uskladili niz nacionalnih odredaba s Direktivom o provedbi Direktive o upućivanju radnika koja štiti prava radnika upućenih na rad u inozemstvo.

Cilj je Direktive ojačati praktičnu primjenu pravila o upućivanju radnika rješavanjem pitanja povezanih s borbom protiv prijevara i zaobilaženja pravila, pristupom informacijama i administrativnom suradnjom među državama članicama. Konkretno, u toj se direktivi navode administrativni zahtjevi i nadzorne mjere koje države članice mogu propisati radi praćenja poštovanja pravila o upućivanju radnika; brane se prava upućenih radnika i štiti ih se od odmazde (nepovoljnog postupanja poslodavca prema njima ako pokrenu sudske ili upravne postupke protiv poslodavca zbog nepoštivanja njihovih prava); osigurava se zaštita prava upućenih radnika u uvjetima podugovaranja; osigurava se djelotvorna primjena i naplata upravnih i novčanih kazni u svim državama članicama EU-a; obvezuju se države članice da uspostave učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće sankcije.

Prema zadnjim dostupnim podacima u EU je preko dva milijuna upućenih radnika, a preko dvije trećine njih rade u industriji. Prevladavajuća djelatnost za privremeno upućivanje radnika izvan zemlje je graditeljstvo, a potom slijede uslužne djelatnosti uključujući i promet.

Prema podacima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike tijekom 2019. i 2020. godine, domaći radnici najviše su upućivani u Njemačku, Italiju, Austriju, Francusku, Švedsku, Češku i Sloveniju, a ukupno je tijekom 2019. i 2020. godine upućeno na rad u inozemstvo 96 352 radnika. Prava upućenih radnika, nerijetko se krše. Inspektori rada su od 2019. do kraja lipnja ove godine obavili 125 inspekcijskih nadzora poslodavaca nad radom upućenih radnika. Nadležnim sudovima su u tom periodu, zbog sumnje u počinjenje 37 prekršaja, podnijeli optužne prijedloge protiv poslodavaca.

Hrvatska nije ispravno implementirala direktivu

Hrvatska je prošle godine donijela novi Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluke o novčanoj kazni, a on je na snagu stupio s prvim danom 2021. godine. Iako je propis donesen radi usklađivanja s EU zakonodavstvom, mišljenje je Komisije da je Hrvatska jedna od 24 zemlje koje to nisu ispravno učinile.

Navedene države članice imaju dva mjeseca za poduzimanje odgovarajućih mjera; u protivnom im Komisija može odlučiti uputiti obrazložena mišljenja. Ako niti nakon obrazloženog mišljenja nema pomaka, EK državu može uputiti Sudu EU. Hrvatska ima rok od dva mjeseca da obrazloži Komisiji način provedbe navedene Direktive u nacionalnom zakonodavstvu.