Europska unija – Isplativost rada

Europska unija – Isplativost rada
Na sjednici održanoj u lipnju Vijeće ministara Europske unije za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravlje i za poslove potrošača (EPSCO) je usvojilo zaključke strategijama i mjerama koje bi države članice Europske unije, pa tako i Hrvatska, trebale poduzeti kako bi se u Europskoj uniji osigurala isplativost rada.
Ministri rada iz država članica Europske unije smatraju da strategije za osiguravanje isplativosti rada mogu biti učinkovit instrument u promicanju rasta, stvaranju kvalitetnih radnih mjesta te smanjivanju siromaštva, neravnopravnosti, socijalne isključenosti i dugoročne ovisnosti o socijalnim naknadama. Usto mogu biti i dodatan poticaj planu za podupiranje aktivnog sudjelovanja na tržištu rada i povećanje uključivanja na europsko tržište rada.
Reforme koje imaju za posljedicu da se rad isplati
Vijeće ministara Europske unije (EPSCO) pozvalo je države članice da aktivno pojačaju reforme politika u vezi s osiguravanjem isplativosti rada u kontekstu svojih nacionalnih okolnosti koje će se temeljiti na aktivnom uključivanju te da istodobno više promiču poticaje na rad kojima se nastoje ukloniti neravnopravnosti na tržištu rada. Ujedno se poziva države članice da u kontekstu vlastitih nacionalnih okolnosti, u društveno-političkom dijalogu o budućnosti strategija za osiguravanje isplativosti rada podupru stjecanje vještina, prekvalifikaciju, vrijednosti i znanje kao dio usklađenih napora na uklanjanju neizbježnih nedostataka u području vještina te neusklađenosti postojećih i traženih vještina, istodobno stvarajući kvalitetniji, pristojan i dostojanstven rad i osobno blagostanje. 
U odnosu na socijalnu zaštitu od država članica se očekuje da u kontekstu nacionalnih okolnosti zadrže primjerenu razinu socijalne zaštite, koja vodi do boljih i održivih socijalnih stanja, dopunjavajući je pristupima osiguravanju isplativosti rada kojima se potiče aktivacija i uključiv rast. Ujedno se od država članica traži da pojačaju napore na povećanju kvalitete radnih mjesta, uključujući poštene radne uvjete i primjerene razine plaća. To treba učiniti tako da se poštuje nacionalno tržište rada i autonomija socijalnih partnera. Države su ujedno dužne razmotriti inicijative kojima se želi povećati dohodak kućanstava s niskim plaćama, posebno za obitelji s djecom, u skladu s nacionalnom praksom, poštujući autonomiju socijalnih partnera.