Europska žalba – Više demokracije na radu

Europska žalba – Više demokracije na radu
Na poticaj ETUC-a (Europske konfederacije sindikata) sredinom travnja 2018. godine u javnost je odaslan apel pod jedinstvenim nazivom: „Više demokracije na radu“, a u stvarnosti predstavlja poziv sindikatima, radnicima i poslodavcima na području EU da se suprotstave postupanju Europske komisije i Europskom sudu pravde koji promiču teoriju „prvenstva dioničara“, a zaboravljaju radnike, ili dopuštaju ograničenje temeljnih sloboda i prava radnika. U žalbi se nadalje navodi i apelira na drugačiji pristup radnicima, obrazlažući da su upravo radnici osnova svakog poduzeća jer mu pridonose dajući svoje vrijeme, vještine i život. Zbog toga je, navodi se u žalbi, došlo vrijeme da se ponovno osvijesti situacija jer u tvrtkama EU radi više od 140 milijuna radnika.
U žalbi se traži hitno poduzimanje pet sljedećih reformi:
1.
Stvoriti realan stav prema gospodarstvu tako da bi trebala biti postavljena snažna ograničenja na prijenos sjedišta tvrtki. Registracija tvrtke bi trebala biti dopuštena samo u zemlji u kojoj ima stvarno poslovanje. Potrebno je propisati i pravila kojima bi se spriječilo da tvrtke izbjegavaju plaćanje poreza na stvarnu vrijednost.
2.
Stvaranje neovisnog tijela za mobilnost radnika. Tijelo bi trebalo predlagati i provoditi pravila koja štite radnike EU.
3.
Jačanje sudjelovanja radnika u tvrtkama, a naročito u onima u kojima je sudjelovanje radnika slabo. Općenito gledano, prava sindikata i radničkih vijeća u tvrtkama trebala bi biti poboljšana.
4.
Stvoriti dužnost da se tvrtke brinu o podizvođačima. Nova bi pravila trebala obvezati velike tvrtke da se brinu o lancu opskrbe kako bi se spriječilo kršenje ljudskih i socijalnih prava od njihovih kooperanata.
5.
Stvaranje obvezujućeg informacijskog okvira prilagođenog izazovima 21. stoljeća. Naročito se daje naglasak na potrebu veće transparentnosti u društvenim i ekološkim pitanjima, te pitanjima ravnopravnosti spolova.
Ovih pet nabrojenih reformi pokazuju smjer u kojemu bi trebalo poduzeti ključne mjere za radnike EU. One ujedno predstavljaju temelj novih prava i obveza tvrtke za novi europski model prava radnika koji je sada previše fragmentiran, od anglosaksonskog, do azijskog modela kapitalizma. Ovaj novi europski model temelji se na ostavštini humanizma koji mora postati sila u postojećoj globalizaciji. Vrijeme za promjenu je upravo sada.
Europska žalba sastavljena je na pet jezika i odaslana na potpis, a do sada je dobila potporu više od 450 osoba iz 30 zemalja, uključujući i više od 60 članova Europskog parlamenta, 15 zastupnika iz raznih zemalja, 40 sindikata i 250 akademika.
Lista potpisnika po državama je dostupna, kao i mogućnost novog potpisa kao potpore. Iz liste je vidljivo da je žalbu potpisao predsjednik jedne sindikalne središnjice u RH i još jedna osoba.