Europski sektorski socijalni dijalog UNI – INTERGRAF

Europski sektorski socijalni dijalog UNI – INTERGRAF
Prije nekoliko godina uspostavljen je dijalog na europskoj razini između UNI Global Uniona i INTERGRAF-a, međunarodnog udruženja poslodavaca u grafičkom i nakladničkom sektoru. Inicijative za uspostavu dijaloga trajale su gotovo dva desetljeća, a sada kada je uspostavljen, nažalost, nije na željenoj razini. U Bruxellesu je 20. rujna ove godine pod pokroviteljstvom Europske komisije održan sastanak sektorskog socijalnog dijaloga između predstavnika europskih sindikata grafičkog sektora UNI-ja i predstavnika europskih poslodavaca INTERGRAF-a. 
Robot s kojim izdavaču ne treba tiskara?
Posebno zanimljiva je bila prezentacija koju je pružio Hubert Pedurand, UNIIIC (TBC), koji je upozorio na tehnologije koje se razvijaju u tajnosti, a mogle bi značajno „osloboditi“ izdavača od tiskara, odnosno učiniti tiskare suvišnima, ne samo radnike već i poslodavce. Naime, razvija se, tj., čini se da je već razvijena, tehnologija odnosno robot – stroj koji u svojoj bazi podataka može imati više milijuna knjiga odnosno sve naslove koje izdavač ima u svojoj ukupnoj bazi izdanja koja ima pravo prodavati. Takav robot samostalno može u kratkom roku, ovisno o zahtjevu izdavača, direktno na njegovom skladištu ili prodajnom mjestu neposredno u trenutku potrebe otisnuti i uvezati odnosno sačiniti trenutačno potrebnu količinu knjiga (100 naslova jedne, 37 naslova druge, 14 treće, 517 četvrte, 1 pete), u trenutku na licu mjesta za potrebu izdavača. Kao prednost ističu se male zalihe, ekologija, uštede u prijevozu i dr. No, iza reklame, u suštini radi se o opasnosti za sadašnji način rada jer bi najveći izdavači kao Amazon i drugi mogli iskoristiti ovu skupu tehnologiju koju će si moći priuštiti da istisnu mnoge tiskare iz igre. Time ne bi samo radnici mogli ostati bez posla, već bi i mnogi poslodavci mogli ostati bez svojih poduzeća i doslovno propasti. 
U manjem opsegu otvorena je u Parizu prava knjižara kao kafić, u kojoj se ljudi okupljaju i razgovaraju o knjigama, a kad u razgovoru odluče da žele tu i tu knjigu, mogu ju u tom kafiću i naručiti, i ako je ona u bazi podataka izdavača, mogu je kupiti tiskanu u roku pet minuta, dok dovrše svoju kavu. Ovo je u malim nakladama mogući novi trend, koji također u malom tržištu kao što je Hrvatska može imati značajnih dimenzija. No, razvije li se i pusti u uporabu kao oruđe izdavača naprijed navedeni robot, koji je izgleda konkurentan i do srednjih pa i većih naklada, mnoge tiskare u svijetu, posebice Europi mogle bi vidjeti svoj kraj. 
Nakon ovakve prezentacije, ovakvih podataka, svakako je bilo mnogo tema za socijalni dijalog, jer ovo nije samo problem radnika, već jednako ako ne i više poslodavaca koji bi mogli nestati. Nažalost, nakon nekoliko komentara sa sindikalne strane, na ovom sastanku poslodavci se nisu upustili u širu raspravu, te su izgleda spremni voditi dijalog o određenim temama koje su periferne. Stoga o europskom sektorskom dijalogu grafičko nakladničke djelatnosti stoji konstatacija iz naslova – mnogo je ozbiljnih tema, no pravog dijaloga unatoč tome nema.