Europski tjedan zaštite na radu

Europski tjedan zaštite na radu
Krajem listopada predstavljena je kampanja EU OSHA (Europska agencija za zaštitu na radu), „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima 2018.-2019.“
Izloženost opasnim tvarima češća je nego što ljudi misle i događa se na gotovo svim radnim mjestima. Opasne tvari jesu krutine, tekućine ili plinovi koji mogu naštetiti sigurnosti ili zdravlju radnika. Do izloženosti može doći udisanjem, dodirom s kožom ili gutanjem.
Izloženost opasnim tvarima na mjestu rada povezana je s akutnim i dugoročnim zdravstvenim problemima, uključujući bolesti dišnih putova; oštećenja unutarnjih organa, uključujući mozak i živčani sustav; nadraživanje i bolesti kože; profesionalni rak.
Upravljanje opasnim tvarima na radnom mjestu
Opasne tvari uzrokuju veliki dio profesionalnih bolesti. Opasne tvari uzrokuju i ozljede na radu, što uz profesionalne bolesti dovodi do velikih troškova. Unatoč tome, većina ljudi nije svjesna prirode i velike količine opasnih tvari na mjestima rada kao ni rizika koje one predstavljaju. Prema europskom istraživanju o radnim uvjetima udio radnika koji su izjavili da su bili izloženi kemikalijama barem četvrtinu radnog vremena nije se promijenio od 2000. g. i iznosi 17%.
Da bi se upravljalo opasnim tvarima, nužno je izgraditi kulturu prevencije za uspješno sprječavanje bolesti, ozljeda i smrti uzrokovanih opasnim tvarima na radnim mjestima diljem Europe. Svi uključeni moraju biti svjesni rizika, a prije svega nužno je izraditi procjenu rizika u čiju izradu trebaju biti uključeni i radnici i poslodavci.