Europskoj komisiji upućen Nacionalni program reformi

Europskoj komisiji upućen Nacionalni program reformi
Na sjednici održanoj 26. travnja 2018. godine Vlada je prihvatila Nacionalni program
reformi za 2018. godinu i plan konvergencije za iduće trogodišnje razdoblje koji sadrži tri ključna cilja – jačanje konkurentnosti gospodarstva, povezivanje obrazovanja s tržištem rada i održivost javnih financija. Riječ je o dokumentima koje je Hrvatska dužna dostaviti Europskoj uniji u okviru procesa Europskog semestra, kao dio procesa obveznog izvještavanja i usklađivanja ekonomskih politika država članica EU sa zajednički definiranim ciljevima i odredbama Unije. Nepoštivanje tih ciljeva rezultira sankcijama koje uključuju i “zamrzavanje” sredstava EU za državu članicu. Hrvatska je predvidjela 59 mjera u 11 reformskih područja za ostvarivanje tih ciljeva.
Penalizacija prijevremenog umirovljenja. Vlada će kao jednu od reformi u mirovinskom sustavu povećati tzv. penalizaciju prijevremenog umirovljenja i proširiti krug umirovljenika koji mogu raditi i primati mirovinu. 
Cjelovita kurikularna reforma. U dijelu koji se odnosi na bolje povezivanje obrazovanja s tržištem rada ističe se provedba pilot-faze kurikularne reforme, što je prvi korak prema ostvarenju cilja cjelovite kurikularne reforme – 72 škole će sudjelovati u pilot-fazi kurikularne reforme, a 151 škola u projektu e-Škola. Pristupit će se i izmjenama i dopunama Zakona o obrtu te podzakonskih akata vezanih uz provedbu naukovanja.
Demografska obnova. U odnosu na demografsku obnovu Vlada planira kroz promjene u sustavu doplatka za djecu omogućiti podizanje razine dohodovnog cenzusa kao uvjeta za ostvarivanje prava na doplatak za djecu sa 50 na 70 posto proračunske osnovice, kako bi se proširio krug potencijalnih korisnika doplatka za djecu te time i djece za koju se ostvaruje pravo na doplatak za djecu, kao i potencijalnih korisnika pronatalitetnog dodatka koji ostvaruju korisnici doplatka za djecu za treće i četvrto dijete. 
Reforma bolničkog sustava. U zdravstvu se nastavlja reforma bolničkog sustava kroz funkcionalnu integraciju bolnica. Također, novim zakonskim prijedlogom uspostavit će se novi sustav određivanja cijena lijekova koji se izdaju na recept, a predviđa se i daljnja privatizacija primarne zdravstvene zaštite.