Garancija za mlade

Garancija za mlade

Garancija za mlade je novi pristup u rješavanju pitanja nezaposlenosti mladih osoba, kojim se sve osobe mlađe od 25 godina (u RH mlađe od 30 godina) nastoji što brže aktivirati na tržištu rada. Brza aktivacija na tržištu rada osigurava veću motiviranost mlade osobe za traženjem posla i zapošljavanjem, kao i brzu nadogradnju znanja i vještina koje je osoba stekla tijekom obrazovanja. Brza aktivacija podrazumijeva dobivanje kvalitetne ponude u roku od 4 mjeseca od trenutka napuštanja i završetka obrazovanja ili ulaska u nezaposlenost, bez obzira je li osoba prijavljena u zavodu za zapošljavanje ili ne. Kvalitetna ponuda odnosi se na: ponudu za posao; ponudu naukovanja, vježbeništva ili pripravništva; nastavak obrazovanja, sve s naglaskom na prilagodbu individualnim mogućnostima i potrebama pojedine mlade osobe. Sama Garancija za mlade tako ne garantira zapošljavanje, već predstavlja strukturnu reformu koja će omogućiti brzu aktivaciju mladih tražitelja posla u najkraćem mogućem roku.

Kako se uključiti u Garanciju za mlade

Republika Hrvatska od siječnja 2014. godine provodi Preporuku o uspostavi Garancije za mlade. Prema Preporuci, kako bi mlada osoba mogla izravno koristiti mjere Garancije, mora biti nezaposlena, odnosno u tzv. statusu NEET (engl. Not in Employment, Education or Training). Također, mora biti prijavljena u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, što predstavlja početnu točku računanja perioda od četiri mjeseca unutar kojeg se treba vratiti u zaposlenost, osposobljavanje ili obrazovanje u Republici Hrvatskoj. Ujedno, mora imati navršenih 15 godina, a ne smije biti starija od 29 godina (dakle, u mjere može biti uključena sve do dana prije 30. rođendana). Prijavom u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, nezaposlena mlada osoba stječe mogućnost korištenja velikog broja mjera i podrške u svom daljnjem profesionalnom razvoju – od podrške prilikom izbora karijere do savjetovanja u vezi traženja odgovarajućeg posla, odgovarajućeg obrazovanja ili osposobljavanja usklađenog s potrebama tržišta rada, koje će pomoći u bržem pronalasku posla.

Koja je dobna granica za uključivanje u mjere Garancije za mlade?

U mjere Garancije za mlade u Republici Hrvatskoj mogu biti uključene sve mlade NEET osobe koje imaju navršenih 15 godina, a mlađe su od 30 godina (dakle, do dana prije 30. rođendana).

Premda sama Preporuka Vijeća Europske unije o uspostavi sheme Garancije za mlade predviđa kako bi se Garancijom trebale obuhvatiti osobe od 15 do najviše 25 godina života, na inicijativu Hrvatske i nekoliko drugih država članica, omogućeno je uključivanje u mjere i osobama do 30 godina. Danas je većina država članica pomaknula dobnu granicu na osobe mlađe od 30 godina. U Hrvatskoj prioritet su mladi u NEET statusu (odnosno mladi koji nisu zaposleni, nisu u obrazovanju ili osposobljavanju) s nižim kvalifikacijama i visoko obrazovani mladi bez radnog iskustva jer analize pokazuju da najteže dolaze do zaposlenja. Također, prioritet su i neaktivni mladi, odnosno mlade NEET osobe koje nisu prijavljene u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Savjet za provedbu Plana implementacije Garancije za mlade

Plan implementacije sadrži potpuni opis reformi i mjera koje Republika Hrvatska provodi kako bi se svakoj mladoj osobi od 15 pa sve do navršenih 30 godina života omogućila aktivacija na tržištu rada u roku od 4 mjeseca od ulaska u registriranu nezaposlenost (od prijave na Hrvatski zavod za zapošljavanje). Radi praćenja provedbe Plana implementacije od strane ministra rada i mirovinskoga sustava imenovan je Savjet za provedbu plana implementacije Garancije za mlade, koji operativno prati provedbu Plana te priprema godišnja Izvješća o provedbi Plana. U rad Savjeta uključeni su svi zainteresirani sudionici – predstavnici javnih tijela, tijela državne uprave, socijalnih partnera, strukovnih komorskih udruženja te relevantni predstavnici organizacija civilnog društva i predstavnici mladih. U Savjet je ispred Nezavisnih hrvatskih sindikata imenovana Matea Mikić, pravnica Sindikata grafičara i medija.