Glas Istre Trgovina, Istragrafika i Novi List – Edukacija radnika o temeljnim pitanjima iz radnih odnosa

Glas Istre Trgovina, Istragrafika i Novi List – Edukacija radnika o temeljnim pitanjima iz radnih odnosa


Seminar za članove sindikata i radnike Glasa Istre Trgovina, Istragrafike i Novog Lista održan je 22. ožujka 2013. godine, u Hotelu Pula u Puli i to u dva turnusa, prijepodnevnom i poslijepodnevnom, kako bi mogli prisustvovati radnici iz svih smjena..

Seminar je zamišljen tako da se o temeljnim pitanjima iz radnih odnosa obrazuju i članovi sindikata odnosno drugi radnici, a ne samo sindikalni povjerenici. Nažalost, odaziv članova i radnika na seminar bio je ispod očekivanog, možda i stoga što je se tog dana poklopila nogometna utakmica između Hrvatske i Srbije, vjerojatno je to mnogima bilo važnije od informacije o njihovim radnim pravima. No, radnici koji su došli, iz Glasa Istre Trgovina i Istragrafike, imali su prilike čuti izlaganja o svrsi udruživanja radnika i načinima borbe za svoja prava, organizaciji našeg Sindikata, njegovim aktivnostima i članskim pravima, o kolektivnim ugovorima te temeljnim institutima Zakona o radu. Prisutni su mogli postaviti konkretna pitanja vezana za probleme iz svojih radnih sredina.

Oni radnici koji su prisustvovali seminaru iskazali su pozitivne dojmove prema informacijama koje su čuli, pa stoga trud predavača Darija Hanzaleka, Borisa Šiftera, te organizatora Dušana Krepčića nije bio uzaludan. Uvjereni smo kako je korisno educirati radnike o temeljnim pitanjima iz radnih odnosa i sindikalnih aktivnosti. Ovo i stoga da radnici budu svjesni kako većina njihovih prava ne potječe iz zakona, već iz kolektivnih ugovora odnosno od aktivnosti sindikata, te da u konkretnim situacijama i radnici trebaju dati doprinos u zaštiti i promociji njihovih vlastitih prava.

Sa kolegom Krepčićem već se načelno dogovara održavanje poludnevnog seminara na sličnu tematiku u Istarskim toplicama, kada bi se druženje šireg broja članova podružnice Glas Istre Trgovina djelomično iskoristilo i za njihovu edukaciju ovog tipa.