Glas Istre Trgovina, Pula – Pokrenut prethodni postupak radi otvaranja stečaja

Glas Istre Trgovina, Pula – Pokrenut prethodni postupak radi otvaranja stečaja

Već smo detaljnije pisali kako je postupak predstečajne nagodbe nad Glasom Istre Trgovina d.o.o. iz Pule s kašnjenjem otvoren 16. lipnja 2014. g., ali i kako se najave vlasnika i člana uprave Glasa Istre Trgovina d.o.o., Alberta Faggiana o normalizaciji poslovanja uopće nisu ostvarile, da su radnicima i dalje dugovane plaće od ožujka 2014. g. naovamo, te da je sredinom lipnja 2014. godine organiziran i proveden dvotjedni štrajk.

Iako je poslovanje potpuno prestalo i poslodavac ga nije ponovno uspostavljao, od oko 300 radnika ostalo ih je 50-ak bez ikakvog posla, te nije bilo nikakve šanse za sklapanje i provedbu predstečajne nagodbe. Poslodavac i FINA uporno su vodili postupak predstečajne nagodbe, što je pak bila formalna prepreka za otvaranje stečaja. Tek nakon nekoliko dokumentiranih zahtjeva za obustavom postupka, koje je podnio Sindikat grafičara u srpnju i kolovozu ove godine, FINA je 11. rujna 2014. g. obustavila postupak predstečajne nagodbe. Iako je obrazloženje odluke o obustavi vrlo šturo, naši napori su urodili plodom. Nakon što je FINA obustavila postupak predstečajne nagodbe, smatramo da je trebala podnijeti i prijedlog za otvaranje stečaja nad Glasom Istre Trgovina d.o.o., no to nije učinjeno.

Sindikat zastupa radnike u prijedlogu za otvaranje stečaja

Imajući u vidu da bi se događaji mogli razvijati ovako, Sindikat grafičara je u ime 30 radnika, pravovremeno i ne čekajući FINA-u, pri Trgovačkom sudu u Rijeci podnio prijedlog za otvaranje stečaja nad Glasom Istre Trgovina d.o.o. Nakon obustave postupka predstečajne nagodbe od rujna ove godine Sindikat je Trgovačkom sudu u Rijeci podnio nekoliko požurnica. Sredinom listopada Sindikat je pozvan na dopunu dokumentacije za četiri predlagatelja zbog loše kvalitete kopija obračuna plaća (iako je sud lako mogao pokrenuti postupak u ime preostalih 26 predlagatelja). Dokumentacija je promptno dostavljena uz ponovnu molbu na žurnost suda.

Imenovana privremena stečajna upraviteljica i određene mjere osiguranja

Napokon, 4. studenoga 2014. godine Trgovački sud u Rijeci je donio rješenje kojim se pokreće prethodni postupak radi utvrđenja za otvaranje stečaja nad dužnikom Glasom Istre Trgovina d.o.o.

Za privremenu stečajnu upraviteljicu imenovana je Višnja Rosenberg Volarić iz Rijeke. Ona je dobila zadatak izvršiti pregled dužnikovog poslovnog prostora i uvida u poslovne knjige te potom podnijeti izvješće u kojem će iznijeti svoje mišljenje o gospodarsko-financijskom stanju dužnika i postojanju razloga za otvaranje stečajnog postupka. Također su prihvaćene i druge mjere osiguranja koje je predložio Sindikat u ime vjerovnika; zabranjeno je raspolaganje imovinom dužnika bez suglasnosti privremene stečajne upraviteljice, zabranjeno je određivanje i provedba ovrha, te su zabranjene isplate s računa dužnika kao i vršenje cesija, asignacija, kompenzacija, preuzimanja dugovanja i indosiranja mjenica.

Ročište radi izjašnjavanja o prijedlogu i raspravi o uvjetima za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom određeno je za 18. prosinca 2014. godine u 10,00 sati pri Trgovačkom sudu u Rijeci pa se nadamo da će tada i biti otvoren stečajni postupak nad dužnikom.