Glas Istre Trgovina, Pula – Spas u predstečajnoj nagodbi?

Glas Istre Trgovina, Pula – Spas u predstečajnoj nagodbi?


Na inicijativu Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske dana 5. svibnja 2014. godine u 20,00 sati u Puli je održan drugi skup radnika Glasa Istre Trgovina d.o.o. Pula, a koji je održan zbog zastoja u isplati plaća uzrokovanog poteškoćama u poslovanju društva.

Podsjetimo da je zbog poteškoća u poslovanju i namirenju obveza društva posljednjih mjeseci došlo do obustava isporuke roba dobavljača sve do posljednje blokade računa, a time i do zastoja u redovitom poslovanju i kašnjenja u isplati plaća radnika. Sindikat je reagirao s upitima o nastalom problemu, tražeći odgovore i rješenja od Uprave, no već tjednima konkretnih odgovora od strane poslodavca nije bilo, vjerojatno jer ih nažalost nije imao niti on sam. Kako se radnicima nisu niti mogle prenijeti pouzdane informacije, te zbog traženja rješenja, suzbijanja dezinformacija i izlaza iz ovakve paralizirajuće situacije, Sindikat je odlučio sazvati skupove radnika. S obzirom da je naglo kašnjenje isplate plaća za mnoge došlo neočekivano to je dovelo do očajne financijske situacije većine radnika, pa je njihov interes odaziv na skupovima bio vrlo velik – prepuna dvorana.

Od prethodnog skupa održanog tri tjedna ranije nije bilo pozitivnih pomaka, štoviše dotadašnji direktor R. Đurović iskoristio je mogućnost odlaska u mirovinu i napustio tu dužnost, pa je konfuznosti situacije samo povećana, a stečaj ili industrijske akcije činili su se sve bližima.

Uz predstavnike sindikata D. Krepčića, D. Hanzaleka i B. Šiftera, na drugom skupu 5. svibnja, poslodavca je predstavljao S. Žmak, ali i vlasnik društva A. Faggian koji je iznio najnovije informacije te pružio nadu da bi situacija ipak krenuti u boljem smjeru. On je izvijestio prisutne da je doslovce prije pola sata s glavnim poslovnim partnerima i vjerovnicima postignut dogovor, prema kojem su oni spremni pomoći održavanje poslovanja kroz financijsku pomoć za podmirenje postojećih dugovanja i plaća radnika uz nastavak suradnje u dopremi robe za prodaju poluprazne police mnogih kioska. Prema riječima g. Faggiana društvo bi odmah idućeg dana trebalo podnijeti prijedlog za pokretanje postupka predstečajne nagodbe, nakon kojeg bi se u roku dan-dva trebala otkloniti blokada računa te odgoditi daljnji ovršni postupci. U tjednu iza toga trebala bi biti primljena pomoć poslovnih partnera u novcu i robi, sve kako bi se isplatile dugovane plaće i nastavilo s ulazeći u turističku sezonu. Osim tvrdnje da radnici ne bi bili zakinuti za svoja prava i potraživanja, vlasnik društva nije mogao dati detaljnije predviđanje razvoja događaja u smislu daljnjeg vlasništva, (re)organizacije, mogućih viškova radnika i sl. 

Voditelj radno pravne zaštite sindikata, D. Hanzalek, je ukratko objasnio trenutne mogućnosti, posebice iz aspekta isplate plaća – što je zanimalo većinu. Predstečajna nagodba posljednji je pokušaj da se stvore nove pretpostavke za nastavak poslovanja, pri čemu  se dužnik pokušava dogovoriti s vjerovnicima o načinu i rokovima otplate dugovanja, a obveze prema radnicima trebale bi se ispunjavati redovito. U slučaju ostvarenja najava vlasnika društva isplata plaće mogla realizirati u bržim rokovima, no radnici kao vjerovnici ne kontroliraju ovaj postupak.

S druge strane stečaj je u pravilu kraj poslovanja poslodavca i svih radnih odnosa. Stečaj mogu pokrenuti i radnici kao vjerovnici, a njihova potraživanja bila bi gotovo sigurno utvrđena i stavljena ispred potraživanja drugih vjerovnika. No, za otvaranje stečaja treba proći barem mjesec-dva, pa potom treba priznati potraživanja vjerovnika, a upitna je i vrijednost neopterećene imovine poslodavca. Posebna državna Agencija garantira isplatu posljednje tri minimalne plaće i polovicu zakonske otpremnine, ali te isplate bi sigurno prošlo nekoliko mjeseci. Industrijske akcije i štrajk učinkoviti su u situacijama kada poslodavac aktivno posluje, a u ovoj prilici poslovanje je već u zastoju, pa bi se njima prvenstveno moglo skrenuti pažnju javnosti na probleme.

Radnici su bili vrlo zainteresirani i postavili su mnoga pitanja, a na neka od njih nažalost nisu dobili konkretne odgovore zbog opće neizvjesnosti situacije. Uz jasno izraženo negodovanje zbog kašnjenja plaće, radnici su upozorili da je sadašnje stanje rezultat pogrešnih poslovnih politika i lošeg rukovođenja, što se mora hitno mijenjati.

Imajući u vidu sve rečeno većina prisutnih radnika prihvatila je ulazak društva u postupak pred-stečajne nagodbe, očekujući da će to biti najbrži put isplati dugovanih plaća i nastavku poslovanja. No ova situacija nosi i druge nepoznanice koje bi se mogle reflektirati na radnike.  

Prema našim saznanjima, već idući dan 6. svibnja pokušao podnijeti prijedlog za predstečajnu nagodbu a nakon otklanjanja pojedinih nedostataka uspio je u tome 8. svibnja te je dan nakon toga bila otklonjena blokada računa poslodavca. U trenutku pisanja ovog teksta očekivala se dogovorena pomoć poslovnih partnera i isplata dugovanih plaća. Pomaci postoje ali su nažalost usporeni, pa ukoliko uskoro ne bude konkretnih promjena poduzeti će se i alternativne aktivnosti.