Glas Istre Trgovina, Pula – Što dalje?

Glas Istre Trgovina, Pula – Što dalje?

Zbog poteškoća u poslovanju došlo je do zastoja u isplati plaća. Odmah smo reagirali s upitima o nastalom problemu, tražeći odgovore i rješenje od Uprave. Mi smo, naime, svoj doprinos za rješenje nastale krize već dali u obliku smanjenja plaće na rok od pet mjeseci jer je Uprava smatrala da će sa sezonom riješiti probleme. Nažalost, problemi s poslovanjem su se produžili, a time i rokovi isplate plaće.

S produženjem problema, povećao se i broj upita članova sindikata o tome što se zbiva. Da bi dobili odgovore, od Uprave je zatražen sastanak sa zaposlenima, koji je i održan u ponedjeljak 14. travnja, nakon zatvaranja prodajnih mjesta, u 20,00 sati. Interes je bio velik, te je na sastanku prisustvovalo oko sedamdeset zaposlenih, a uz predsjednika Sindikata grafičara S. Kolarića i sindikalnog povjerenika D. Krepčića, sa strane Uprave bili su direktor R. Đurović te S. Žmak.

U uzroke nastale situacije nije se išlo, već se težište stavilo na to što sada i što dalje. Uprava je obavijestila da se izlaz traži na više načina i da postoji više opcija. Mogućnost daljnjeg samostalnog rada je neizvjesna i traži se netko tko bi preuzeo društvo. Predsjednik Sindikata Kolarić iznio je niz ekonomskih pokazatelja koji pokazuju tešku situaciju, naveo je ono što je sindikat učinio i što još može učiniti za izlaz iz nastale situacije, no uz konstataciju kako sindikat nije poslodavac te ne može odgovarati za poslovanje. Na kraju, na trenutke burna diskusija završena je zaključkom da će Uprava poduzeti sve za izlaz iz ove situacije, a sindikat će pričekati do kraja travnja da vidi što se riješilo i neće poduzimati akcije do tada. Za 5. svibnja dogovoren je novi sastanak na kojem će se vidjeti što je učinjeno i što dalje.

Treba napomenuti da su u sličnoj situaciji i Glas Istre novinski dio i Novi list, koji pripadaju istoj grupaciji odnosno istom vlasniku. Oni su s plaćama došli na normalne rokove i nemaju zakašnjenje, dok je u Glasu Istre Trgovina na dan sastanka isplaćena akontacija za drugi mjesec, te poklon bon za Uskrs.

U međuvremenu smo saznali da je direktor dao ostavku na funkciju zbog odlaska u mirovinu. Kako riješiti nastalu situaciju i što dalje, ostaje veliko i otvoreno pitanje.