Glas Istre Trgovina u stečaju, Pula – Smijenjena stečajna upraviteljica

Glas Istre Trgovina u stečaju, Pula – Smijenjena stečajna upraviteljica

Izvještajno ročište u stečaju nad Glasom Istre Trgovina d.o.o. održano je 9. srpnja 2015. godine s početkom u 9,00 sati na Trgovačkom sudu u Rijeci.

Na ročištu je stečajna upraviteljica Višnja Rosenberg Volarić počela iznositi svoje izvješće, no s obzirom na mnogobrojne upite vjerovnika, predmetno izvješće je izneseno samo parcijalno te su vjerovnici imali mnoge prigovore na njezin dosadašnji rad.

Izvješću se zamjera da nije sačinjeno dovoljno detaljno uz popis svih kioska, da nije uzeta u obzir sva imovina dužnika, da se temelji na podacima koje su dali prethodni ovlaštenici dužnika, te u suštini da ne u uzima u obzir u dovoljnoj mjeri stvarno i trenutno stanje imovine dužnika niti konkretizaciju imovine koju je moguće unovčiti ili iz nje u daljnjem razdoblju stjecati određena imovinska sredstva.

Na rad stečajne upraviteljice bilo je podosta prigovora i od vjerovnika i od suda – od nedovoljne pripremljenosti, kašnjenja u davanju relevantnih materijala zbog čega su odgađana i pojedina ročišta, neizvršavanja dogovora o izlasku na teren i utvrđenju pravog činjeničnog stanja, nepoduzimanja radnji u prodaji imovine i naplati njezinog korištenja, do naših prigovora na nedovoljnu organiziranost i angažman prilikom utvrđenja tražbina radnika, reguliranja njihovih prava te pasivnosti u postupcima prijave osiguranih potraživanja prema Agenciji za osiguranje potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca.

S obzirom na navedeno na predmetnom ročištu nije prihvaćeno izvješće stečajne upraviteljice te je umjesto nje imenovan novi stečajni upravitelj, Dražen Ezgeta iz Poreča, koji bi uskoro trebao preuzeti dužnost.

Ova promjena ne bi trebala imati negativnog utjecaja na dosadašnje provedene radnje u postupku, niti na prijave odnosno postupke prema Agenciji za osiguranje potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca.