Glas Istre Trgovina – Zaključen je stečajni postupak

Glas Istre Trgovina – Zaključen je stečajni postupak
Dana 4. listopada 2018. g. održano je završno ročište vjerovnika u stečajnom postupku nad dužnikom Glas Istre Trgovina d.o.o.
Na završnom ročištu stečajni upravitelj je podnio završni račun s izvješćem, pregledom prihoda i rashoda i završnom insolvencijskom masom. U razdoblju od otvaranja stečajnog postupka do sastavljanja završnog računa stečajnog upravitelja, ostvaren je prihod i priljev sredstava od unovčene imovine u iznosu od 2,965.551,84 kn, a ostvaren je od unovčenja pokretnina (kioska, vozila, opreme, zaliha), te potraživanja i poslovnih udjela. 
Iz stečajne mase podmirene su obveze prema razlučnim vjerovnicima, stečajnim vjerovnicima i vjerovnicima stečajne mase. Isplaćeni su troškovi stečajnog postupka, PDV, iz stečajne mase su isplaćene plaće radnika u otkaznom roku, a najveći dio stečajne mase upotrijebljen je za isplatu razlučnim vjerovnicima (uglavnom banke).