Glas Slavonije, Osijek – Počeli pregovori

Glas Slavonije, Osijek – Počeli pregovori

Nakon pokretanja inicijative za produženje kolektivnog ugovora Glasa Slavonije u veljači 2013. godine te sređivanja administrativnih radnji izazvanih donošenjem novog Zakona o reprezentativnosti…, Sindikat grafičara je u lipnju u svoje ime i ime Sindikata novinara Hrvatske, koji djeluje u Glasu Slavonije, upravi poslao prijedlog teksta Kolektivnog ugovora Glas Slavonije sa zahtjevom da se poslodavac očituje sa primjedbama na predloženi tekst. Osim dopisa o potrebi pregovaranja o kolektivnom ugovoru te izražavanju dobre volje za pregovore od uprave sindikati nisu dobili nikakvo očitovanje.

Na održanom sastanku krajem studenog ove godine od primjedbi opet ništa. Budući je dostavljeni sindikalni prijedlog kolektivnog ugovora bio važeći kolektivni ugovor do veljače ove godine (bez umanjenja plaće) nadali smo se da od poslodavca neće biti puno primjedaba osim prijedloga za smanjenje još nekih prava koje HUP kontinuirano i sistematski zahtjeva u pregovorima svih svojih članica. Dogovorili smo nove termine, ali i oni se ne poštuju. Je li poslodavcu u interesu zadržavati pregovore što duže, jer je on donio Pravilnik o radu u kojem je dio prava smanjio ili ukinuo.

Članovi odnosno zaposlenici naravno nisu zadovoljni, jer su umanjenja velika, umjesto da se plaće vrate na „normalne“ još se smanjuju ostala prava. Smanjuju se i ona prava koja su neoporeziva i ne stvaraju dodatni trošak poslodavcu. Osim smanjenja prava ponovno se govori o višku radnika i  njihovim otpuštanju u kratkom roku.

Do kada? Već godinama slušamo o krizi i razlozima za smanjenje prava, a nezadovoljstvo i strpljenje uvijek imaju svoje granice.