Glas Slavonije, Osijek – Poslodavac odugovlači pregovore

Glas Slavonije, Osijek – Poslodavac odugovlači pregovore

Poslodavac u Glasu Slavonije i dalje samo na papiru pokazuje „dobru vjeru„ u pregovorima oko kolektivnog ugovora, dok u stvarnosti odugovlači pregovore i izbjegava sastanak pregovaračkih odbora.

Od strane Sindikata grafičara, a uz podršku kolega iz Sindikata novinara, članovima je upućeno pismo u kojem se ukratko opisuje ono što se zbilo zadnju godinu u odnosima reguliranja prava i dužnosti zaposlenih. Na žalost sve dužnosti zaposlenih su ostale, a od prava je većina smanjena na minimume ili su ukinuta, pa je ostala samo plaća – smanjena. U zraku visi strah od viška radnika, ali niti na tom području se ništa ne radi, a poslodavac tako potencira nesigurnost uz najavljivanje otkaza, isticanje teškog poslovnog stanja ne samo poslodavca već i cijele regije.

Zadnji dogovor sindikata je održavanje sastanaka na lokacijama društva sa članovima, te održavanje referenduma na koje će se članovi, ali i ne-članovi izjasniti da li su za industrijsku akciju kojom će primorati poslodavca na pregovore i potpis kolektivnog ugovora.