Grafički zavod Hrvatske – Opseg posla i radno vrijeme

Grafički zavod Hrvatske – Opseg posla i radno vrijeme

Dana 26. rujna 2016. godine održan je sastanak između predstavnika poslodavca i sindikata, na zahtjev predstavnika radnika, vezano uz problematiku preopsežnog radnog vremena i korištenja tjednog odmora za mnoge radnike proizvodnje, posebice dorade.  

Predstavnici sindikata upozorili su poslodavca da radno vrijeme mnogih radnika prelazi sve okvire te da radnici nisu u mogućnosti ostvariti svoj tjedni odmor. Naglašena je ozbiljnost situacije, ne samo zbog povrede normi, već i zato što zbog neizdrživog tempa i nedostatka odmora dolazi do premorenosti, zasićenosti, frustracije te obolijevanja radnika, što rezultira povećanim bolovanjima, a to pak stvara još veći pritisak na preostale radnike te se problem potencira. Naglašena je hitnost te su predložena konkretna rješenja, uz neminovnu nužnost zapošljavanja dodatnog broja radnika.

Predstavnici poslodavca su konstatirali da su svjesni problema i izvijestili su da rade na njegovom rješavanju. Iznimnu potrebu za radom objašnjavaju povećanim opsegom posla, koji je vezan striktnim rokovima i kvalitetom, a važan je za opstanak i daljnji napredak poslovanja. Ističu da je na situaciju dodatno negativno utjecalo korištenje godišnjih odmora, a koje su, unatoč sezoni, željeli omogućiti radnicima, kao i povećani fond bolovanja. Poslodavac navodi da pokušava kratkoročno osigurati dodatan broj radnika alternativnim oblicima zapošljavanja, ali uz slabi odaziv. Kao kratkoročna rješenja za idućih nekoliko tjedana dogovoreno je da će poslodavac: u što većoj mjeri radnicima omogućiti korištenje tjednog odmora; poduzeti sve aktivnosti u angažiranju dodatnih radnika koji bi trebali popuniti trenutni nedostatak radnika; pristupiti obučavanju sadašnjih radnika za složenije poslove, posebice za one na kojima nedostaje radnika, te na taj način radnicima omogućiti napredovanje i rasterećenje preopterećenih izvršitelja, a radna mjesta niže složenosti trebala bi se lakše popunjavati. 

Ostvarenje kratkoročnog napretka će se pratiti jer je cilj radno vrijeme svesti u razumne okvire, pri čemu kompromisi moraju biti prihvatljivi i radnicima i poslodavcu.