GZH – Veća naknada za prekovremeni rad

GZH – Veća naknada za prekovremeni rad
Nakon održana dva sastanka pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca na kojima se razgovaralo o novom kolektivnom ugovoru za radnike u Grafičkom zavodu Hrvatske, postignut je dogovor o produženju važenja važećeg kolektivnog ugovora na jednu godinu, odnosno do 30. lipnja 2018. godine, uz nekoliko bitnih izmjena koje su dogovorene samo na razdoblje od tri mjeseca.
Naime, tijekom pregovora su i sindikat i poslodavac izrazili zabrinutost prevelikim intenzitetom rada radnika, kao i učestalim bolovanjima radnika, te je zaključeno da se treba i dalje zajednički raditi na poboljšanju organizacije rada kod poslodavca kako bi se smanjio broj prekovremenih sati radnika, ali i smanjio postotak bolovanja. Upravo iz navedenog razloga, postignut je dogovor da se za razdoblje od tri mjeseca poveća cijena satnice prekovremenog sata tako da se za prekovremeni rad osnovna plaća povećava sa 5%, na 30 %. Ujedno je dogovoreno da će se, također za razdoblje od tri mjeseca, smanjiti iznos naknade plaće u slučaju odsutnosti radnika s posla zbog bolovanja do 42 dana, i to sa 90%, na 70% prosječne plaće radnika ostvarene u šest mjeseci neposredno prije nego što je počeo s bolovanjem.
Stranke su se ujedno obvezale da će u cilju sveobuhvatnog rješavanja problema prekovremenog rada, bolovanja radnika i trajanja godišnjeg odmora, najkasnije 15 dana prije isteka razdoblja u kojem će važiti navedene promjene prava radnika započeti razgovore o izmjenama odredbi Kolektivnog ugovora kojima je uređen iznos za povećanje osnovne plaće po osnovi prekovremenog rada, iznos naknade plaće u slučaju odsutnosti radnika s posla zbog bolovanja do 42 dana. S obzirom na to da je poslodavac izrazio želju da se razmotri i pitanje trajanja godišnjeg odmora tako da se smanji najveći broj dana godišnjeg odmora, ujedno je dogovoreno da će se razgovarati i o toj temi. 
U slučaju da se sindikat i poslodavac ne dogovore o trajnom rješenju za satnicu prekovremenog rada i naknade za bolovanje, nakon 30. rujna 2017. godine primjenjivat će se razina tih prava koja je važila i ranije, odnosno 5% povećanja osnovne plaće za prekovremeni rad, i naknada za bolovanje u iznosu od 90%.