Hanza Media – Održana izborna skupština

Hanza Media – Održana izborna skupština
Izvještajno-izborna skupština u podružnici Hanza Media održana je 10. travnja 2019. g. Na skupštini je sudjelovalo oko 75 posto ukupnog članstva, što je izrazito pohvalno. 
Izvještaj o aktivnostima podružnice u proteklom mandatnom razdoblju podnijela je sindikalna povjerenica, Ana-Marija Presečan. Od niza aktivnosti, posebno je naglasila vraćanje prava na isplatu jubilarne nagrade, poboljšanje kriterija i uvjeta za godišnji odmor. Sindikat grafičara u Hanza Mediji je bio jedan od sindikata koji su pokrenuli inicijativu za utemeljenje prvog radničkog vijeća i povjerenika radnika za zaštitu na radu. Izbori su uspješno provedeni, te je konstituirano radničko vijeće kojem je predsjednica Ana-Marija Presečan. Članovi su pozorno slušali izvještaj, te su ga pozitivno komentirali naglasivši kako su svjesni uloženog truda u proteklom četverogodišnjem razdoblju koje je teško opisati u nekoliko rečenica. 
Izvještaj o financijsko-materijalnom poslovanju podružnice podnio je predsjednik Nadzornog odbora, Rene Pintar istaknuvši da je financijsko-materijalno poslovanje bilo uredno, te da su se sva sredstva namjenski trošila za potrebe članova.
Novi/stari sindikalni povjerenici
Za glavnu sindikalnu povjerenicu u idućem mandatnom razdoblju je ponovno izabrana Ana-Marija Presečan. Za novog sindikalnog povjerenika je izabran Miroslav Marsenić. Želimo im nastavak uspješnog rada. 
Za članove Nadzornog odbora podružnice izabrani su Sandra Čujo Kabić, Borna Križančić i Rene Pintar. 
Podružnica Hanza Media je istaknula kandidature i za organe i funkcije u Sindikatu, te izabrala zastupnike, odnosno delegate za VII. kongres.