Hanza Media povećala plaće samo dijelu radnika

Hanza Media povećala plaće samo dijelu radnika

Sastanak predstavnika Sindikata novinara Hrvatske, Sindikata grafičara i medija te Nezavisnog sindikata Slobodne Dalmacije  s predstavnicima poslodavca Hanza Media d.o.o. održan je 13. srpnja 2023. godine.

Tema je bila nastavak razgovora o zahtjevima sindikata za unapređenje prava radnika u okolnostima krize i inflacije, s fokusom na podizanje materijalnih prava radnika odnosno na isplatu neoporezivih dodataka na plaće radnika.

Sindikati su na sastanku ponovno upozorili na značajno nezadovoljstvo mnogih radnika, te su ponovili zahtjev za povećanje plaća za sve radnike odnosno isplatu stalnog dodatka na plaću.

Predstavnici poslodavca su sindikatima priopćili da s obzirom na loše rezultate poslovanja trenutno nemaju u planu isplatiti nikakav dodatak na plaću, ni redovan ni jednokratan. Kazali su da prate poslovanje, ali se ne mogu obvezati u kojem trenutku će biti moguće isplatiti povećanje materijalnih prava radnicima. Ponovili su da linearnog povećanja plaće za sve radnike neće biti, te da su u zadnjih godinu i pol bruto plaće uvećane za oko 50% radnika.

S obzirom da se radi o pojedinačnim povećanjima plaće, a ne o povećanju plaća svim radnicima, niti su tu primarno bili uključeni svi radnici sa nižim i srednjim primanjima, a kojima je danas sve teže preživjeti mjesec, sindikati su ostali pri svojem jasnom zahtjevu za povećanjem razine prava za sve radnike. Sindikati su ponovili da je u okolnostima inflacije i rasta troškova povećanje plaća za sve radnike, s fokusom na one s nižim primanjima, jedini ispravan put. Iskazali su otvoreno nezadovoljstvo što poslodavac niti nakon nekoliko sastanaka ne shvaća situaciju na jednak način.

Stoga su sindikati na kraju sastanka najavili pripremu i otvaranje formalnog procesa pregovaranja o pravima radnika, a koje tada mogu pratiti i legalne akcije ako se radnici za njih odluče.